Szanowni Państwo,

informujemy, że egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego  odbędzie się            15 września 2014 r. o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Fundacji "Nowe Horyzonty" w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, w salach:

- "Sala Kongresowa", budynek C, piętro III,

- Sala A-302, budynek A, piętro III.

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że nie będą wysłane dokumenty na egzamin państwowy osób, które mają zaległości finansowe. Termin opłaty za specjalizację upływa z dniem 31.05.2014 r.

  

Szanowni Państwo,

W dniach 25 kwietnia 2014  (wychodzenie pomiędzy wykładami) i 16 maja 2014 od godz. 13.00 zapraszamy na spotkanie w celu weryfikacji Państwa dokumentacji przed egzaminem państwowym. Na spotkaniu będziemy wypełniać Państwa wnioski z prośbą o przystąpienie do egzaminu państwowego. Prosimy o podzielenie się na 2 grupy.

Bardzo prosimy przynieść na spotkanie:

  • kartę zaliczeniową - modułową
  • prawo wykonywania zawodu,
  • dowód osobisty,
  • dowód wpłaty na egzamin państwowy. Poniżej przedstawiamy komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Bardzo proszę ściśle zastosować się do zaleceń Centrum przy oznakowaniu tytułu operacji.

Wysokość opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy (Dz. U. Nr 189, poz. 1863) wynosi 150 zł.

Opłatę, o której mowa należy wnieść na konto:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. A. Pawińskiego 5a; 02 - 106 Warszawa

z dopiskiem: opłata za egzamin państwowy w dziedzinie ......................

Nr Konta Bankowego

NBP O/O WARSZAWA 89 1010 1010 0184 4122 3100 0000

 

 

 

 

 

pliki do pobrania:


wyniki testów - Demografia, Teorie pielęgnowania, Dydaktyka, Statystyka  ( 0.07 Mb )
wyniki testu semestralnego 1-2  ( 0.04 Mb )
Terminy pisania testów, semestr 3  ( 0.02 Mb )
Harmonogram zajęć stazowych, od stycznia do lipca 2014  ( 0.03 Mb )
Placówki stażowe od stycznia do lipca 2014 r.  ( 0.03 Mb )
wyniki testu - pielęgn pacjenta w schorz ukł moczowego  ( 0.06 Mb )
terminy pisania testów z przedmiotów z sem 3  ( 0.02 Mb )
wyniki testu - pielęgnowanie ukł krążenia, pokarmowego, w wieku podeszłym  ( 0.06 Mb )