Komunikat z dnia 10/07/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

12/07/2019  godz.  15.00-19.40,

13/07/2019  godz.    8.00-16.40.

Przypominamy o konieczności dostarczenia do firmy Servmed po zakończeniu zajęć, uzupełnionych kart zaliczeniowych zajęć teoretycznych i stażowych.

 

Komunikat z dnia 02/07/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniu:

05/07/2019  godz.  15.00-19.40.

 

Komunikat z dnia 11/06/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

14/06/2019  godz.  15.00-18.05,

15/06/2019  godz.    8.00-16.40,

16/06/2019  godz.    8.00-13.30.

 

Komunikat z dnia 15/05/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

17/05/2019  godz.  15.00-19.40,

18/05/2019  godz.    8.00-14.15,

19/05/2019  godz.    8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 03/04/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

05/04/2019  godz.  15.00-19.40,

06/04/2019  godz.    8.00-14.15,

07/04/2019  godz.    8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 12/03/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

16/03/2019  godz. 8.00-15.50,

17/03/2019  godz. 8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 05/03/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

08/03/2019  godz.  - zajęcia przesunięte na dzień 09/03/2019 na prośbę wykładowcy

09/03/2019  godz.    8.00-17.25.

 

 

Komunikat z dnia 28/02/2019

W linku na dole strony podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrze 4.

 

Poniżej podajemy terminy zajęć w semestrze 4:

16-17/03/2019

05-07/04/2019

17-19/05/2019

14-16/06/2019

05/07/2019

12-13/07/2019

 

Plan otrzymają Państwo na zajęciach.

 

 

Komunikat z dnia 06/02/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

08/02/2019  godz.  15.00-19.40,

09/02/2019  godz.    8.00-15.50,

10/02/2019  godz.    8.00-15.50.

 

Komunikat z dnia 08/01/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

11/01/2019  godz.  15.00-19.40,

12/01/2019  godz.    8.00-15.50,

13/01/2019  godz.    8.00-12.40.

 

Komunikat z dnia 12/12/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

14/12/2018  godz.  15.00-18.05,

15/12/2018  godz.    8.00-17.25,

16/12/2018  godz.    8.00-15.50.

 

Komunikat z dnia 14/11/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

17/11/2018  godz.    8.00-17.25,

18/11/2018  godz.    8.00-15.50.

 

Komunikat z dnia 04/10/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w następujących dniach:

05/10/2018  godz.   15.00-19.40

06/10/2018  godz.     8.00-15.50

07/10/2018  godz.     8.00-15.50.

 

Komunikat z dnia 27/09/2018

W linku na dole strony podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrach 2-3.

 

 

Komunikat z dnia 28/08/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniu

01/09/2018  godz.   8.00-17.25.

 

 Komunikat z dnia 27/06/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w godzinach:

29/06/2018  godz.  15.00-19.40

30/06/2018  godz.   8.00-14.15

01/07/2018  godz.   8.00-14.15.

 

 

Komunikat z dnia 09/05/2018

W linku poniżej podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrze 1.

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 22/11/2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy na pierwsze zajęcia, które odbędą się w dniu 24/11/2017 w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu, w  godzinach:

14.30-15.30 spotkanie organizacyjne

15.30-18.55  zajęcia.

Szczegółowy plan otrzymacie Państwo na zajęciach.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam na pierwsze zajęcia w dniu 24.11.2017. Informacja odnośnie godziny i miejsca kształcenia zostanie podana droga mailową w formie newslettera.

 

Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym przed zajęciami zostaną zapoznane z podstawowymi informacjami dotyczącymi trybu kształcenia.

 

Program spotkania:

 

 1. Zapoznanie Słuchaczy z regulaminem organizacyjnym szkolenia specjalizacyjnego.
 2. Przekazanie Słuchaczom:
  1. Karty SERVMED – weryfikacja i poprawianie kart z danymi osobowymi,
  2. Karty zaliczeniowej – karta szkolenia specjalizacyjnego – wyjaśnienie zasad zaliczania poszczególnych modułów – przedstawienie wytycznych dotyczących zaliczania testów cząstkowych z przedmiotów.
  3. Przedstawienie programu szczegółowego – planu semestru pierwszego.
  4. Materiałów dydaktycznych dla semestru pierwszego.
 3. Przedstawienie osób w administracji odpowiedzialnych za obsługę grupy,
 4. Przedstawienie kierownika merytorycznego szkolenia  specjalizacyjnego, przedstawienie wykładowców z którymi będą realizowane zajęcia w semestrze pierwszym.
 5. Przedstawienie placówek stażowych: grafiki staży, zapisywanie się w grupy stażowe, ubezpieczenie OC i NW na potrzeby odbywania stażu, zachowanie podczas stażu, zasady BHP w placówkach stażowych, opieka nad stażystami, koordynacja zajęć stażowych, świadczenia zdrowotne do zaliczenia. Lista świadczeń zdrowotnych, rozdanie kart z karatami świadczeń do zaliczenia.
 6. Testy i zaliczanie przedmiotów – przypomnienie o zapisach związanych z nieobecnością, odrabianie zajęć teoretycznych, przygotowanie się do testu, zaliczenie na poziomie 71%, pisanie testów poprawkowych, wyniki testów odczytywanie ze strony internetowej – instrukcja
 7. Księgowość – rozdanie i omówienie warunków umów, podpisanie umowy na kształcenie, rozłożenie płatności na raty – wypełnianie aneksów do umów, wydawanie faktur cząstkowych.
 8. Rozdanie Słuchaczom pisemnego zawiadomienia, iż są uczestnikami szkolenie specjalizacyjnego, wraz z terminami zjazdów w semestrze pierwszym.
 9. Instrukcja rozsyłania newslettera do grupy, z komunikatami bieżącymi.
 10. Zapoznanie Słuchaczy z topografią budynku przy ul. Złotowskiej: zasady BHP w budynku, powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania, z aneksów kuchennych, szatni, biblioteki i czytelni, pomieszczenia do zostawiania bagażu.  Informacja o możliwości korzystania z miejsc parkingowych i monitoringu budynku.
 11. Powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania z cateringu – zamawianie posiłków w ciągu weekendu – instrukcja zgłaszania. Możliwość zarezerwowania dla Słuchaczy miejsc noclegowych w bliskiej odległości od miejsca kształcenia.
 12. Egzamin końcowy – procedura i warunki dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego: oddanie karty szkolenia specjalizacyjnego, wypełnianie wniosków na egzamin końcowy, uiszczanie opłaty egzaminacyjnej na konto Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

 

Koszt kształcenia: 3.650  zł, z możliwością rozłożenia na raty.

Wymagana jest pierwsza wpłata do rozpoczęcia zajęć  w wysokości 500 zł, na konto

22 1090 1362 0000 0000 3611 4147
( BZ WBK S.A. VI O/Poznań )
SERVMED
ul. Złotowska 63a
60-184 Poznań

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, PGP II

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod tel. 501 23 26 23, 61 67 91 891, 61 222 36 90 w. 201

 

Poniżej podajemy jakie dokumenty  zgłoszeniowe należy pobrać, wydrukować i wypełnić. Dokumenty należy dostarczyć pocztą lub osobiście najpóźniej do 20/11/2017 r. (nie dotyczy osób, które złożyły już dokumentację)

 

Spis dokumentów zgłoszeniowych:

•        2 zdjęcia  opisane na odwrocie,

•        ksero prawa wykonywania zawodu,

•        zaświadczenie z zakładu pracy: (wzory do pobrania ze strony) w przypadku specjalizacji o min 2 - letnim stażu pracy,

•        wniosek o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne (do pobrania ze strony), - NOWOŚĆ

•        zobowiązanie finansowe (do pobrania ze strony).

·       UWAGA: WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE LOGOWANIE W SYSTEMI SMK

 

 

Planowane terminy zajęć teoretycznych:

24/11/2017

12-13/01/2018

02-04/02/2018

02-04/03/2018

06-08/04/2018

11-13/05/2018

01-03/06/2018

29/06-01/07/2018

31/08-02/09/2018

05-07/10/2018

16-18/11/2018

14-16/12/2018

11-13/01/2019

08-10/02/2019

08-10/03/2019

 

Serdecznie zapraszamy,

 

Z poważaniem,

 

Prof. dr hab. Monika Dobska

 

 

 

pliki do pobrania:


Terminy pisania testów z sem 1  ( 0.12 Mb )
Harmonogram staży cz 1  ( 0.16 Mb )
Harmonogram staży cz 2  ( 0.34 Mb )
Terminy pisania testów z sem 2-3  ( 0.13 Mb )
Terminy pisania testów z sem 4  ( 0.13 Mb )
instrukcja -Wniosek do Warszawy  ( 0.95 Mb )