Komunikat z dnia 12/06/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

14/06/2019  godz.  15.00-18.05,

15/06/2019  godz.    8.00-17.25,

16/06/2019  godz.    8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 08/05/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

10/05/2019  godz. 15.00-19.40,

11/05/2019  godz.   8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 11/04/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

12/04/2019  godz. 15.00-19.40,

13/04/2019  godz.   8.00-15.50.

 

Komunikat z dnia 20/03/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

22/03/2019  godz.   15.00-19.40,

23/03/2019  godz.     8.00-15.50,

24/03/2019  godz.     8.00-15.50.

 

Komunikat z dnia 19/02/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

22/02/2019  godz.   15.00-18.05,

23/02/2019  godz.     8.00-14.15,

24/02/2019  godz.     8.00-12.40.

 

Komunikat z dnia 13/02/2019

Szanowni Państwo, w linku na dole strony podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrze 4.

 

Komunikat z dnia 22/01/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

25/01/2019  godz.   15.00-19.40,

26/01/2019  godz.     8.00-17.25,

27/01/2019  godz.     8.00-19.00.

 

 

 

Komunikat z dnia 15/10/2018

Szanowni Państwo, w związku z odwołanymi zajęciami na prośbę słuchaczy w dniu 14.10.2018 r. informujemy, że zajęcia będą odrabiane w dniu 27.01.2019 r. W związku z powyższym ponownie uległ zmianie termin pisania testu z powyższego materiału. Aktualny termin w linku na dole strony.

 

 

 

Komunikat z dnia 04/09/2018

Szanowni Państwo, w linku poniżej podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrach 2-3.

 

 

 

Komunikat z dnia 28/03/2018

Szanowni Państwo, na prośbę wykładowcy nastąpiły zmiany w planie. Najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w następujących dniach:

20/04/2018  zajęcia odwołane (będą odrobione w dniu 03/06/2018)

21/04/2018  godz.   8.00-14.15

22/04/2018  godz.   8.00-14.15.

W związku ze zmianą w planie, zmieniły się terminy pisania testów. Szczegóły w linku poniżej.

 

Na zajęciach na biurku wykładowcy zostaną położone dokumenty dla Państwa:

- plan zajęć na semestr drugi,

- karty zaliczeniowe - do zabrania dla każdej osoby (prosimy o zbieranie zaliczeń),

- lista osób, które chcą być ubezpieczone za pośrednictwem Servmed - prosimy o wpisanie się na listę.

 

 

Komunikat z dnia 14/03/2018

Szanowni Państwo, w linku poniżej podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrach 1-2.

 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 05/12/2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy na pierwsze zajęcia, które odbędą się w dniu 08/12/2017 w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w godzinach:

14.00-15.00  spotkanie organizacyjne

15.00-19.40  wykłady.

Szczegółowy plan otrzymacie Państwo na zajęciach.

 

 

 

Komunikat z dnia 03/12/2017

Szanowni Państwo,

 Z przyjemnością pragniemy poinformować o otrzymaniu środków z Ministerstwa Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne. Dysponujemy 25 bezpłatnymi miejscami dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego

Ze względu na to, iż środki pochodzą jeszcze z transzy, którą dysponowało MZ w 2017,

Termin postępowania:

pierwsze postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 7 grudnia 2017 o godz. 10.00 i będzie polegało na napisaniu testu z materiału, który został zamieszczony na stronie internetowej www.servmed.net/ aktualności - specjalizacja pielęgniarstwo internistyczne.

Miejsce postępowania:

SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-184 Poznań, I piętro

Szanowni Państwo, Tak szybki termin postępowania egzaminacyjnego jest spowodowany pismem jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia o konieczności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego jeszcze w grudniu 2017, kolejne postępowanie uzupełniające jest planowane na przełomie stycznia i lutego 2018.

Osoby, które nie zakwalifikują się na bezpłatne miejsca uczestniczą w szkoleniu specjalizacyjnym na zasadach komercyjnych, za cenę 2.000 zł ( z możliwością rozłożenia na raty w ciągu 20 miesięcy)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, pod tel. 601 700 616, 61 2223690 wew. 201

Z poważaniem,

prof dr hab Monika Dobska

 

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam na pierwsze zajęcia w dniu 08.12.2017. Informacja odnośnie godziny i miejsca kształcenia zostanie podana droga mailową w formie newslettera.

 

Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym przed zajęciami zostaną zapoznane z podstawowymi informacjami dotyczącymi trybu kształcenia.

 

Program spotkania:

 

 1. Zapoznanie Słuchaczy z regulaminem organizacyjnym szkolenia specjalizacyjnego.
 2. Przekazanie Słuchaczom:
  1. Karty SERVMED – weryfikacja i poprawianie kart z danymi osobowymi,
  2. Karty zaliczeniowej – karta szkolenia specjalizacyjnego – wyjaśnienie zasad zaliczania poszczególnych modułów – przedstawienie wytycznych dotyczących zaliczania testów cząstkowych z przedmiotów.
  3. Przedstawienie programu szczegółowego – planu semestru pierwszego.
  4. Materiałów dydaktycznych dla semestru pierwszego.
 3. Przedstawienie osób w administracji odpowiedzialnych za obsługę grupy,
 4. Przedstawienie kierownika merytorycznego szkolenia  specjalizacyjnego, przedstawienie wykładowców z którymi będą realizowane zajęcia w semestrze pierwszym.
 5. Przedstawienie placówek stażowych: grafiki staży, zapisywanie się w grupy stażowe, ubezpieczenie OC i NW na potrzeby odbywania stażu, zachowanie podczas stażu, zasady BHP w placówkach stażowych, opieka nad stażystami, koordynacja zajęć stażowych, świadczenia zdrowotne do zaliczenia. Lista świadczeń zdrowotnych, rozdanie kart z karatami świadczeń do zaliczenia.
 6. Testy i zaliczanie przedmiotów – przypomnienie o zapisach związanych z nieobecnością, odrabianie zajęć teoretycznych, przygotowanie się do testu, zaliczenie na poziomie 71%, pisanie testów poprawkowych, wyniki testów odczytywanie ze strony internetowej – instrukcja
 7. Księgowość – rozdanie i omówienie warunków umów, podpisanie umowy na kształcenie, rozłożenie płatności na raty – wypełnianie aneksów do umów, wydawanie faktur cząstkowych.
 8. Rozdanie Słuchaczom pisemnego zawiadomienia, iż są uczestnikami szkolenie specjalizacyjnego, wraz z terminami zjazdów w semestrze pierwszym.
 9. Instrukcja rozsyłania newslettera do grupy, z komunikatami bieżącymi.
 10. Zapoznanie Słuchaczy z topografią budynku przy ul. Złotowskiej: zasady BHP w budynku, powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania, z aneksów kuchennych, szatni, biblioteki i czytelni, pomieszczenia do zostawiania bagażu.  Informacja o możliwości korzystania z miejsc parkingowych i monitoringu budynku.
 11. Powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania z cateringu – zamawianie posiłków w ciągu weekendu – instrukcja zgłaszania. Możliwość zarezerwowania dla Słuchaczy miejsc noclegowych w bliskiej odległości od miejsca kształcenia.
 12. Egzamin końcowy – procedura i warunki dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego: oddanie karty szkolenia specjalizacyjnego, wypełnianie wniosków na egzamin końcowy, uiszczanie opłaty egzaminacyjnej na konto Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

 

Koszt kształcenia: 2.000,00  zł, z możliwością rozłożenia na raty.

Wymagana jest pierwsza wpłata do rozpoczęcia zajęć  w wysokości 500 zł, na konto

22 1090 1362 0000 0000 3611 4147
( BZ WBK S.A. VI O/Poznań )
SERVMED
ul. Złotowska 63a
60-184 Poznań

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, P Inter II

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod tel. 501 23 26 23, 61 67 91 891, 61 222 36 90 w. 201

 

Poniżej podajemy jakie dokumenty  zgłoszeniowe należy pobrać, wydrukować i wypełnić. Dokumenty należy dostarczyć pocztą lub osobiście najpóźniej do 20/11/2017 r. (nie dotyczy osób, które złożyły już dokumentację)

 

Spis dokumentów zgłoszeniowych:

•        2 zdjęcia  opisane na odwrocie,

•        ksero prawa wykonywania zawodu,

•        zaświadczenie z zakładu pracy: (wzory do pobrania ze strony) w przypadku specjalizacji o min 2 - letnim stażu pracy,

•        wniosek o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne (do pobrania ze strony), - NOWOŚĆ

•        zobowiązanie finansowe (do pobrania ze strony).

·       UWAGA: WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE LOGOWANIE W SYSTEMI SMK

 

 

Planowane terminy zajęć teoretycznych:

08/12/2017

26-28/01/2018

09-11/02/2018

16-18/03/2018

20-22/04/2018

01-03/06/2018

22-24/06/2018

06-08/07/2018

07-09/09/2018

12-14/10/2018

16-18/11/2018

07-09/12/2018

25-27/01/2019

22-24/02/2019

 

Serdecznie zapraszamy,

 

Z poważaniem,

 

Prof. dr hab. Monika Dobska

 

 

pliki do pobrania:


Materiał 1  ( 1.46 Mb )
Materiał 2  ( 0.71 Mb )
Materiał 3  ( 0.75 Mb )
Materiał 4  ( 0.79 Mb )
Materiał 5  ( 0.57 Mb )
Materiał 6  ( 0.57 Mb )
Materiał 7  ( 0.62 Mb )
Materiał 8  ( 0.64 Mb )
Materiał 9  ( 0.70 Mb )
Materiał 10  ( 0.45 Mb )
Materiał 11  ( 0.16 Mb )
Materiał 12  ( 0.37 Mb )
Materiał 13  ( 0.55 Mb )
Materiał 14  ( 0.98 Mb )
Materiał 15  ( 0.85 Mb )
Terminy pisania testów z sem 1-2  ( 0.13 Mb )
Harmonogram staży cz 1  ( 0.16 Mb )
Harmonogram staży cz 2  ( 0.27 Mb )
Terminy pisania testów z sem 2-3 AKTUALIZACJA  ( 0.13 Mb )
Terminy pisania testów z sem 4  ( 0.13 Mb )
instrukcja -Wniosek do Warszawy  ( 0.95 Mb )