Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Kardiologicznego, edycja I.

Nowa cena: 4.550 zł

Zgłoszenia, rejestracja na stronie SERVMED w zakładce: zapisy na kursy i szkolenia do 5 listopada. Dokumentację, bardzo prosimy składać w sekretariacie, ul. Złotowska 63 a, II piętro:

- ksero prawa wykonywania zawodu,

- zaświadczenie z zakładu pracy o min 2 - letnim stazu, w ciągu ostatnich 5 lat,

- podanie z prośbą o przyjęcie na szkolenie,

- 2 zdjęcia opisane na adwrocie,

- ksero dowodu osobistego.

Dokumentację można także przesłac pocztą na adres: SERVMED, ul. Złotowska 63 a, Poznań.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: 601 700 616