Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

15/05/2015 w godz. 15.30-16.30, przy ul. Gryfińskiej 2, Poznań,

15/05/2015 16.30 - 19.30 Pierwsze wykłady

(plan zajęć poniżej komunikatu)

Program spotkania:

 

 1. Zapoznanie Słuchaczy z regulaminem organizacyjnym szkolenia specjalizacyjnego.
 2. Przekazanie Słuchaczom:
  1. Karty SERVMED – weryfikacja i poprawianie kart z danymi osobowymi,
  2. Karty zaliczeniowej – karta szkolenia specjalizacyjnego – wyjaśnienie zasad zaliczania poszczególnych modułów – przedstawienie wytycznych dotyczących zaliczania testów cząstkowych z przedmiotów.
  3. Przedstawienie programu szczegółowego – planu semestru pierwszego.
  4. Materiałów dydaktycznych dla semestru pierwszego.
 3. Przedstawienie osób w administracji odpowiedzialnych za obsługę grupy,
 4. Przedstawienie kierownika merytorycznego szkolenia  specjalizacyjnego, przedstawienie wykładowców z którymi będą realizowane zajęcia w semestrze pierwszym.
 5. Przedstawienie placówek stażowych: grafiki staży, zapisywanie się w grupy stażowe, ubezpieczenie OC i NW na potrzeby odbywania stażu, zachowanie podczas stażu, zasady BHP w placówkach stażowych, opieka nad stażystami, koordynacja zajęć stażowych, świadczenia zdrowotne do zaliczenia. Lista świadczeń zdrowotnych, rozdanie kart z karatami świadczeń do zaliczenia.
 6. Testy i zaliczanie przedmiotów – przypomnienie o zapisach związanych z nieobecnością, odrabianie zajęć teoretycznych, przygotowanie się do testu, zaliczenie na poziomie 71%, pisanie testów poprawkowych, wyniki testów odczytywanie ze strony internetowej – instrukcja
 7. Księgowość – rozdanie i omówienie warunków umów, podpisanie umowy na kształcenie, rozłożenie płatności na raty – wypełnianie aneksów do umów, wydawanie faktur cząstkowych.
 8. Rozdanie Słuchaczom pisemnego zawiadomienia, iż są uczestnikami szkolenie specjalizacyjnego, wraz z terminami zjazdów w semestrze pierwszym.
 9. Instrukcja rozsyłania newslettera do grupy, z komunikatami bieżącymi.
 10. Zapoznanie Słuchaczy z topografią budynku przy ul. Złotowskiej: zasady BHP w budynku, powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania, z aneksów kuchennych, szatni, biblioteki i czytelni, pomieszczenia do zostawiania bagażu.  Informacja o możliwości korzystania z miejsc parkingowych i monitoringu budynku.
 11. Powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania z cateringu – zamawianie posiłków w ciągu weekendu – instrukcja zgłaszania. Możliwość zarezerwowania dla Słuchaczy miejsc noclegowych w bliskiej odległości od miejsca kształcenia.
 12. Egzamin końcowy – procedura i warunki dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego: oddanie karty szkolenia specjalizacyjnego, wypełnianie wniosków na egzamin końcowy, uiszczanie opłaty egzaminacyjnej na konto Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

 

Koszt kształcenia: 3.650 zł, z możliwością rozłożenia na raty. Wymagana jest pierwsza wpłata w wysokości 500 zł, na konto 22 1090 1362 0000 0000 3611 4147
( BZ WBK S.A. VI O/Poznań )
SERVMED
ul. Złotowska 63a
60-184 Poznań

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, PO V lub P Onkol IV lub PZ IV (skrót w zależności od nazwy szkolenia specjalizacyjnego)

PS. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym bardzo proszę o powiadomienie mailowe: biuro@servmed.net. Istnieje możliwość odebrania rozdawanych materiałow przez koleżanki z zakładu.

 

Poniżej podajemy jakie dokumenty  zgłoszeniowe należy pobrać, wydrukować i wypełnić. Dokumenty należy dostarczyć pocztą lub osobiście do  20 kwietnia 2015 r.

Spis dokumentów zgłoszeniowych:

• 2 zdjęcia  opisane na odwrocie,

• ksero dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

• ksero prawa wykonywania zawodu,

• zaświadczenie z zakładu pracy: (wzory do pobrania ze strony) w przypadku specjalizacji o min 2 - letnim stażu pracy,

• podanie (do pobrania ze strony),

• zobowiązanie finansowe (do pobrania ze strony).

.

 Planowane terminy zajęć:

15-17/05/2015

03-05/07/2015

11-13/09/2015

25-27/09/2015

09-11/10/2015

Dalsze terminy zajzdów zostaną wpisane w zakładce: Materiały i informacje dla Słuchaczy pod linkami:

Pielęgniarstwo Zachowawcze, edycja IV,

Pielęgniarstwo Operacyjne, edycja V

Pielegniarstwo Onkologiczne, edycja IV