Szanowni Państwo,

Za zgodą Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, podajemy Państwu termin ostatniego postępowania uzupełniającego 02.03.2017 godz. 9.00,

 Miejsce postępowania:

SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-184 Poznań, I piętro

 W okresie do 28 lutego oczekujemy na Państwa dokumentację potrzebną do postępowań kwalifikacyjnych (prosimy o nieprzesyłanie dokumentacji wcześniej ze względu trudności Poczty Polskiej w dostarczaniu przesyłek):

 

Rejestracja na stronie www.servmed.net/ zakładka zapisy na kursy i szkolenia

Spis wymaganej dokumentacji:

  • Podania z prośbą o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne,
  • Zaświadczenia  z zakładu pracy legitymujące 2 – letnie doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat. Można przedstawić kilka zaświadczeń, np. świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz obecne – wszystkie z ostatnich 5 lat pracy,
  • Zaświadczenia o niekorzystaniu ze środków publicznych w ostatnich 5 latach – zaświadczenie do pobrania ze strony. Oświadczenie dotyczy jedynie korzystania ze środków publicznych na specjalizacje, nie obejmuje środków pozyskanych na inne kursy i szkolenia,
  • Ksera prawa wykonywania zawodu,
  • Ksera dowodu osobistego,
  • 2 zdjęć – podpisane na odwrocie,
  • Kser zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie RKO i EKG – dotyczy specjalizacji: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne, Pielęgniarstwo Internistyczne, Pielęgniarstwo Pediatryczne, nie dotyczy: Pielęgniarstwa Operacyjnego i Onkologicznego - UWAGA; CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WARSZAWIE OGŁOSIŁO KOMUNIKAT, IŻ KURSY EKG I RKO BĘDZIE MOŻNA KOŃCZYĆ W TRAKCIE KSZTAŁCENIA

UWAGA: można odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych –kolejną już na zasadach komercyjnych

 

Prosimy o przesłanie dokumentów pocztą na adres: SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-164 Poznań,: z dopiskiem Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa……….

Można doręczyć dokumenty osobiście

do Biura Obsługi Klienta, ul. Gryfińska 2, Poznań, II piętro

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

 

Zakwalifikowanie na bezpłatną specjalizację nastąpi:

·       Po złożeniu wymaganej kompletnej dokumentacji,

·       Po napisaniu testu na podstawie załączonego materiału (w przypadku większej liczby osób chętnych niż 25 dostępnych miejsc, na szkolenie specjalizacyjne zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymają najwyższą punktację z testu) w wyznaczonych terminach. Materiał do testu został przygotowany w oparciu o podręcznik: Pielęgniarstwo, pod red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

UWAGA: Napisanie testu zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia jest obowiązkowe – nawet w przypadku osób, które zdecydują się na odbywanie specjalizacji na zasadach komercyjnych.

 Osoby, które nie zakwalifikują się na bezpłatne szkolenie specjalizacyjne, mogą podjąć kształcenie, przy częściowym dofinansowaniu. Podajemy ceny – uwaga dotyczą one jedynie powyższych szkoleń specjalizacyjnych, przy postępowaniach odbywających się jesienią 2016 roku:

 1.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00

2.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.590,00

3.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.440,00

4.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00

5.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00

 Powyższa kwota obejmuje kształcenie 2 – letnie. Istnieje możliwość rozłożenia na raty. Powyższa kwota dodatkowo podlega refundacji ze środków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

 

UWAGA: BARDZO PROSZĘ O POTWIERDZENIE  PRZYBYCIA NA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE MAILOWO NA ADRES BIURO@SERVMED.NET

 

 TREŚĆ MAILA,

Potwierdzam uczestnictwo w postepowaniu kwalifikacyjnym, PA (nazwa szkolenia specjalizacyjnego), imię i nazwisko słuchacza

 W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo proszę o kontakt tel. 501 23 26 23, sekretariat: 61/67 91 891, BOK 61 222 36 90 w. 201

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

prof dr hab Monika Dobska

 

pliki do pobrania:


materiał 1  ( 1.46 Mb )
materiał 2  ( 0.71 Mb )
materiał 3  ( 0.75 Mb )
materiał 4  ( 0.79 Mb )
materiał 5  ( 0.57 Mb )
materiał 6  ( 0.57 Mb )
materiał 7  ( 0.62 Mb )
materiał 8  ( 0.64 Mb )
materiał 9  ( 0.70 Mb )
materiał 10  ( 0.45 Mb )
materiał 11  ( 0.16 Mb )
materiał 12  ( 0.37 Mb )
materiał 13  ( 0.55 Mb )
materiał 14  ( 0.98 Mb )
materiał 15  ( 0.85 Mb )