Zapisy naKURSY I SZKOLENIA

NAZWA KURSU / SZKOLENIA DATA CENA

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo Epidemiologiczne, edycja III/N 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Neonatologiczne, edycja III/N dla pielęgniarek 04.09.2020 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, edycja I/N - nowy program (*konieczność posiadania: RKO) 04.09.2020 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Pediatryczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 04.09.2020 1800.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Internistyczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Chirurgiczne, edycja II/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 04.09.2020 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej, edycja XI/N 04.09.2020 1600.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących, edycja III/N - nowy program 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe, edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i RKO noworodka, jako kwalifikacja uczestnika) 04.09.2020 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, edycja IX/N 04.09.2020 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne DLA POŁOŻNYCH - edycja III/N - nowy program 04.09.2020 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Geriatryczne, (konieczność posiadania kursu RKO i EKG) 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Psychiatryczne 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Diabetologiczne dla pielęgniarek 04.09.2020 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych, edycja XI (konieczność ukończenia w trakcie RKO i RKO noworodka) 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielegniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek, edycja VII/N/ (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja VI/N - nowy program 04.09.2020 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii DLA POŁOŻNYCH - edycja III/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i EKG, jako kwalifikacja 04.09.2020 1500.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek ed III 04.09.2020 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek ed IV 04.09.2020 1700.00 zł rejestracja

Szkolenia specjalizacyjne - 2 letnie
Pielęgniarstwo geriatryczne - edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych:LECZENIE RAN i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 4000.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: Leczenie ran i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3200.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3650.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących - edycja iI/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO, RKO noworodka i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo epidemiologiczne - edycja VI/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - edycja XI/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3400.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe - edycja III/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO, RKO noworodka, EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 04.09.2020 3400.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 26.08.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo pediatryczne - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 26.08.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. IV/N - nowy program (*konieczność kursów: RKO noworodka oraz Leczenie ran dla poł i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne 26.08.2020 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja IX/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 26.08.2020 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne - edycja VII/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.08.2020 0.00 zł rejestracja

Kursy specjalistyczne
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielegniarek i położnych, edycja XV GDAŃSK 09.10.2020 530.00 zł rejestracja
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - edycja I/N - POZNAŃ 04.09.2020 450.00 zł rejestracja
Terapia bólu ostrego u dorosłego - edycja I/N - POZNAŃ 04.09.2020 440.00 zł rejestracja
Opieka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - edycja II/N - POZNAŃ 04.09.2020 500.00 zł rejestracja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi - edycja I/N - POZNAŃ 04.09.2020 550.00 zł rejestracja
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym, dla POŁOŻNYCH 04.09.2020 650.00 zł rejestracja
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i pielęgniarzy 04.09.2020 750.00 zł rejestracja
Kopresjoterapia 04.09.2020 450.00 zł rejestracja
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową 04.09.2020 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą 04.09.2020 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi 04.09.2020 600.00 zł rejestracja
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 04.09.2020 450.00 zł rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna 04.09.2020 450.00 zł rejestracja
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 04.09.2020 750.00 zł rejestracja
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI 04.09.2020 550.00 zł rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 04.09.2020 500.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. IV 04.09.2020 400.00 zł rejestracja
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek ed. I 04.09.2020 650.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XVIII 04.09.2020 730.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. XLIV Piła 04.09.2020 470.00 zł rejestracja
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek ed II 04.09.2020 350.00 zł rejestracja
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych - edycja V 04.09.2020 450.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept,cześć I POZNAŃ 04.09.2020 390.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II POZNAŃ 04.09.2020 340.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla położnych, edycja XVI 04.09.2020 600.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ed. XXI 04.09.2020 390.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych, ed. X 04.09.2020 340.00 zł rejestracja
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ED VI 04.09.2020 490.00 zł rejestracja
Wykonanie badania spirometrycznego ed. IV 04.09.2020 550.00 zł rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych-ed IV 04.09.2020 345.00 zł rejestracja
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielegniarek i położnych, edycja XIV Poznań 04.09.2020 490.00 zł rejestracja
Endoskopia dla pielęgniarek i pielegniarzy, ed. IX 04.09.2020 750.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. XLVI Poznań 04.09.2020 470.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XII 22.08.2020 600750.00 zł rejestracja

Kursy dokształcające

Inne