Zapisy naKURSY I SZKOLENIA

NAZWA KURSU / SZKOLENIA DATA CENA

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo Epidemiologiczne, edycja III/N 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Neonatologiczne, edycja III/N dla pielęgniarek 05.11.2021 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, edycja I/N - nowy program (*konieczność posiadania: RKO) 05.11.2021 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Pediatryczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 05.11.2021 1800.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Internistyczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Chirurgiczne, edycja II/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 05.11.2021 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej, edycja XI/N 05.11.2021 1600.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących, edycja III/N - nowy program 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe, edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i RKO noworodka, jako kwalifikacja uczestnika) 05.11.2021 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, edycja IX/N 05.11.2021 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne DLA POŁOŻNYCH - edycja III/N - nowy program 05.11.2021 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Geriatryczne, (konieczność posiadania kursu RKO i EKG) 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Psychiatryczne 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Diabetologiczne dla pielęgniarek 05.11.2021 1550.00 zł rejestracja
Pielegniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek, edycja VII/N/ (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja VI/N - nowy program 05.11.2021 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii DLA POŁOŻNYCH - edycja III/N -Poznań- nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i EKG) 05.11.2021 1500.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek ed III 05.11.2021 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek ed IV 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych, edycja XII (konieczność ukończenia w trakcie RKO i RKO noworodka) 05.11.2021 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii DLA POŁOŻNYCH - edycja IV/N GDAŃSK- nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i EKG 05.11.2021 1760.00 zł rejestracja

Szkolenia specjalizacyjne - 2 letnie
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XIV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 25.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo geriatryczne - edycja IX/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych:LECZENIE RAN i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 4000.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: Leczenie ran i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3200.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących - edycja iI/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo epidemiologiczne - edycja VI/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XV/N - GDAŃSK nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe - edycja III/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO, RKO noworodka, EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne - POZNAŃ-edycja IX/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo pediatryczne - edycja V/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - edycja XII/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja IX/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3400.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne -edycja VII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XI/N - Poznań - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3400.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - edycja III/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO, RKO noworodka i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. Vi/N -GDAŃSK nowy program (*konieczność kursów: RKO noworodka oraz Leczenie ran dla poł i realizacji kursu Wywiad i badanie fiz 05.11.2021 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XII/N -GDAŃSK- nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne -edycja VIII/N - GDAŃSK nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne -edycja X/N -GDAŃSK nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 05.11.2021 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. V/N -Poznań - nowy program (*konieczność kursów: RKO noworodka oraz Leczenie ran dla poł i realizacji kursu Wywiad i badanie f 05.10.2021 3650.00 zł rejestracja

Kursy specjalistyczne
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. XLVI Piła 10.12.2021 470.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XVI Poznań 10.12.2021 600750.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XIX Poznań 10.12.2021 730.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. XLV GDAŃSK 09.12.2021 470.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla położnych, edycja XVIII 20.11.2021 600.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. L - Poznań 19.11.2021 470.00 zł rejestracja
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - edycja I/N - POZNAŃ 05.11.2021 450.00 zł rejestracja
Terapia bólu ostrego u dorosłego - edycja I/N - POZNAŃ 05.11.2021 440.00 zł rejestracja
Opieka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - edycja II/N - POZNAŃ 05.11.2021 500.00 zł rejestracja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi - edycja I/N - POZNAŃ 05.11.2021 550.00 zł rejestracja
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym, dla POŁOŻNYCH 05.11.2021 650.00 zł rejestracja
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i pielęgniarzy 05.11.2021 750.00 zł rejestracja
Kopresjoterapia 05.11.2021 450.00 zł rejestracja
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową 05.11.2021 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą 05.11.2021 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi 05.11.2021 600.00 zł rejestracja
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 05.11.2021 450.00 zł rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna 05.11.2021 450.00 zł rejestracja
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 05.11.2021 750.00 zł rejestracja
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI 05.11.2021 550.00 zł rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 05.11.2021 500.00 zł rejestracja
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek ed. I 05.11.2021 650.00 zł rejestracja
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek ed II 05.11.2021 350.00 zł rejestracja
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych - edycja VI 05.11.2021 450.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept,cześć I POZNAŃ 05.11.2021 390.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II POZNAŃ 05.11.2021 340.00 zł rejestracja
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ED VII 05.11.2021 490.00 zł rejestracja
Wykonanie badania spirometrycznego ed. IV 05.11.2021 550.00 zł rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych-ed IV 05.11.2021 345.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych, ed. XI 05.11.2021 340.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. V 05.11.2021 400.00 zł rejestracja
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielegniarek i położnych, edycja XVII Poznań 05.11.2021 490.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ed. XXIV 05.11.2021 390.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XIX GDAŃSK 05.11.2021 730.00 zł rejestracja
Endoskopia dla pielęgniarek i pielegniarzy, ed. X 05.11.2021 750.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XV GDAŃSK 23.10.2021 600750.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. XLIX GDAŃSK 15.10.2021 470.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XVIII Poznań 24.09.2021 730.00 zł rejestracja

Kursy dokształcające

Inne