Zapisy naKURSY I SZKOLENIA

NAZWA KURSU / SZKOLENIA DATA CENA

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo Epidemiologiczne, edycja III/N 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Neonatologiczne, edycja III/N dla pielęgniarek 15.11.2019 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, edycja I/N - nowy program (*konieczność posiadania: RKO) 15.11.2019 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Pediatryczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 15.11.2019 1800.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Internistyczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Chirurgiczne, edycja II/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 15.11.2019 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej, edycja XI/N 15.11.2019 1600.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących, edycja III/N - nowy program 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe, edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i RKO noworodka, jako kwalifikacja uczestnika) 15.11.2019 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, edycja IX/N 15.11.2019 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne DLA POŁOŻNYCH - edycja I/N - nowy program 15.11.2019 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Geriatryczne, (konieczność posiadania kursu Leczenia ran) 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Psychiatryczne 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Diabetologiczne dla pielęgniarek 15.11.2019 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek, edycja III 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych, edycja XI (konieczność ukończenia w trakcie RKO i RKO noworodka) 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielegniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek, edycja VII/N/ (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 15.11.2019 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja V/N - nowy program 15.11.2019 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii DLA POŁOŻNYCH - edycja III/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i EKG, jako kwalifikacja 15.11.2019 1500.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek ed III 15.11.2019 1900.00 zł rejestracja

Szkolenia specjalizacyjne - 2 letnie
Pielęgniarstwo ratunkowe - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO, RKO noworodka, EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.12.2019 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo epidemiologiczne - edycja V/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.12.2019 3100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja VIII/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.12.2019 3400.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XI/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.12.2019 3400.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo geriatryczne - edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 4000.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: Leczenie ran i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3200.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne - edycja VIII/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo pediatryczne - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących - edycja iI/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO, RKO noworodka i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. IV/N - nowy program (*konieczność kursów: RKO noworodka oraz Leczenie ran dla poł i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne 15.11.2019 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja VII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 26.10.2019 3400.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - edycja X/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 25.10.2019 3650.00 zł rejestracja

Kursy specjalistyczne
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - edycja V - POZNAŃ 29.11.2019 490.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept,cześć I POZNAŃ 22.11.2019 390.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II POZNAŃ 22.11.2019 340.00 zł rejestracja
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - edycja I/N - POZNAŃ 15.11.2019 450.00 zł rejestracja
Terapia bólu ostrego u dorosłego - edycja I/N - POZNAŃ 15.11.2019 440.00 zł rejestracja
Opieka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - edycja II/N - POZNAŃ 15.11.2019 500.00 zł rejestracja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi - edycja I/N - POZNAŃ 15.11.2019 550.00 zł rejestracja
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym, dla POŁOŻNYCH 15.11.2019 650.00 zł rejestracja
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i pielęgniarzy 15.11.2019 750.00 zł rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych - edycja III/N - POZNAŃ 15.11.2019 345.00 zł rejestracja
Kopresjoterapia 15.11.2019 450.00 zł rejestracja
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową 15.11.2019 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą 15.11.2019 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi 15.11.2019 600.00 zł rejestracja
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 15.11.2019 450.00 zł rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna 15.11.2019 450.00 zł rejestracja
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 15.11.2019 750.00 zł rejestracja
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI 15.11.2019 550.00 zł rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 15.11.2019 500.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych, ed. IX 15.11.2019 340.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. IV 15.11.2019 400.00 zł rejestracja
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek ed. I 15.11.2019 650.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XVII 15.11.2019 730.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla położnych, edycja XV 15.11.2019 600.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ed. XX 15.11.2019 390.00 zł rejestracja
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielegniarek i położnych, edycja XIII Poznań 15.11.2019 490.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. XLIV Piła 15.11.2019 470.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XI 15.11.2019 600750.00 zł rejestracja
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek ed II 15.11.2019 350.00 zł rejestracja
Endoskopia dla pielęgniarek i pielegniarzy, ed. VIII 15.11.2019 750.00 zł rejestracja
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych - edycja V 15.11.2019 450.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. XLIV Poznań 19.10.2019 470.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XVI Gdańska-grupa zamknięta 14.10.2019 729.00 zł rejestracja

Kursy dokształcające

Inne
Leczenie ran w podciśnieniu 15.11.2019 180.00 zł rejestracja