Procedura zapisu na kurs / szkolenie

Warunkiem dopuszczenia Państwa do KURSU / SZKOLENIA jest: (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003, w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Dz. U. Nr 197, poz. 1923, §22):

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
Dane są potrzebne do założenia Państwu kart modułowych wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia ( do pobrania ze strony zakładka ZAPISY NA KURSY I SZKOLENIA – karta do wypełnienia w formie elektronicznej ).

2. Przesłanie pocztą:

 • 2 podpisanych zdjęć,
 • ksero prawa wykonywania zawodu,
 • zaświadczenie z zakładu pracy:
  • w przypadku kursu kwalifikacyjnego o  pół-rocznym stażu pracy,
  • w przypadku specjalizacji o 2- letnim stażu pracy
 • ksero indywidualnego ubezpieczenia OC i NW, w przypadku braku można go wykupić za pośrednictwem SERVMED w PZU, należy wtedy wypełnić zgodę na ubezpieczenie (do pobrania ze strony zakładka DOKUMENTY I WZORY),
 • podanie (do pobrania ze strony zakładka DOKUMENTY I WZORY),
 • wniosek (do pobrania ze strony zakładka DOKUMENTY I WZORY),
 • zobowiązanie finansowe (do pobrania ze strony zakładka DOKUMENTY I WZORY),
 • UWAGA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA W SYSTEMIE SMK (SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA)

 

3. Wpłacenie pierwszej raty za kurs / szkolenie:
Pierwsza rata  w wysokości 100 zł - w przypadku kursu specjalistycznego/ 700 zł, - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacja) powinna wpłynąć 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, na konto: 
Santander Bank Polska S.A. 6 O/Poznań nr konta: 22 1090 1362 0000 0000 3611 4147

 

osoby, które chciałyby otrzymać fakturę na prowadzoną działalność lub podmiot leczniczy w tytule przelewu, proszę wpisać imię i nazwisko, symbol kursu np. Pch edycja XX (przykład PCH - pielegniarstwo chirurgiczne) - numer NIP

PO POTWIERDZENIU IŻ KURS / SZKOLENIE RUSZA

4. Dokumentacja powinna wpłynąć pocztą najpóżniej na 7 dni przed rozpoczęciem
postępowania kwalifikacyjnego na adres:

Servmed Sekretariat, Ul. Złotowska 63 a, 60-184 Poznań

Brak pełnej dokumentacji może być podstawą nie przyjęcia kandydata w poczet Uczestników kursu / szkolenia.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą emailową: biuro@servmed.net, bok@servmed.net  lub o kontakt telefoniczny pod numerami: biuro obsługi klienta codziennie 08.00-16.00, tel. 61 222 36 90 wew. 201; sekretariat codziennie 08.00-16.00, tel. 61 67 91 891, 785 858 009.

Informacje szczegółowe dotyczące danego kursu / szkolenia takie jak m.in.: dokładna data oraz godzina rozpoczęcia, terminy zjazdów, inne, pojawią się na stronie w zakładce DLA SŁUCHACZY.

Informacje na temat programów ramowych poszczególnych kursów / szkoleń (wykaz przedmiotów i zajęć stażowych wraz z liczbą godzin) umieszczone  są w  zakładce DOKUMENTY I WZORY.