Dokumenty zgłoszeniowe

Poniżej znajdują się dokumenty zgłoszeniowe, które należy pobrać, wydrukować i wypełnić, aby zapisać się na wybrany kurs lub szkolenie. Niezależnie od wybranego przez Państwa kursu/szkolenia, konieczne jest przesłanie pocztą tradycyjną wszystkich zamieszczonych poniżej dokumentów (po jednym egzemplarzu z każdego).

Wypełnione dokumenty należy przesłać  w terminie do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu lub szkolenia na adres: SERVMED, UL. ZŁOTOWSKA63 A, 60-184 POZNAŃ.

pliki do pobrania:


WYKAZ DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH  ( 0.30 Mb )
podanie o przyjęcie na kurs lub szkolenie  ( 0.11 Mb )
Zaświadczenie dla pracowników  ( 0.05 Mb )
Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu  ( 0.05 Mb )
zgoda na ubezpieczenie  ( 0.11 Mb )
zobowiązanie finansowe  ( 0.11 Mb )
Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji - rozp. MZ z dn. 26.10.2016  ( 0.15 Mb )
Wniosek o zakwalifikowanie do k. specjalistycznego - rozp. MZ z dn. 26.10.2016  ( 0.19 Mb )
Wniosek o zakwalifikowanie do k. kwalifikacyjnego - rozp. MZ z dn. 26.10.2016  ( 0.14 Mb )
Wniosek o zakwalifikowanie do k. dokształcającego - rozp. MZ z dn. 26.10.2016  ( 0.19 Mb )
Podanie do kursu Dokumentowanie zleceń lekarskich  ( 0.09 Mb )