Zapisy naKURSY I SZKOLENIA

NAZWA KURSU / SZKOLENIA DATA CENA

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo Epidemiologiczne, edycja III/N 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Neonatologiczne, edycja III/N dla pielęgniarek 20.10.2023 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, edycja I/N - nowy program (*konieczność posiadania: RKO) 20.10.2023 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Pediatryczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 20.10.2023 1800.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Internistyczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Chirurgiczne, edycja II/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej, edycja XI/N 20.10.2023 1750.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących, edycja III/N - nowy program 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe, edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i RKO noworodka, jako kwalifikacja uczestnika) 20.10.2023 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, edycja IX/N 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Geriatryczne, (konieczność posiadania kursu RKO i EKG) 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Psychiatryczne 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Diabetologiczne dla pielęgniarek 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielegniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek, edycja VII/N/ (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 20.10.2023 1850.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek ed III 20.10.2023 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek ed IV 20.10.2023 1850.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych, edycja XII (konieczność ukończenia w trakcie RKO i RKO noworodka) 20.10.2023 1980.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii DLA POŁOŻNYCH - edycja V/N -Poznań- nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i EKG) 20.10.2023 1850.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja IX/N - PIŁA - nowy program 20.10.2023 1680.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych - edycja VN - PIŁA - nowy program 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne DLA POŁOŻNYCH - edycja VI/N Poznań- nowy program 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja VIII/N - POZNAŃ - nowy program 20.10.2023 1700.00 zł rejestracja

Szkolenia specjalizacyjne - 2 letnie
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja XI/N -Poznań - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) -UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR 01.11.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XX/N - POZNAŃ-nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) -UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR 01.11.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. VIII/N -Poznań nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) -UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR 01.11.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo geriatryczne - edycja IX/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4000.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - edycja II/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne - edycja II/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 3200.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - edycja IV/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 3650.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących - edycja iI/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe - edycja III/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - edycja III/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. IX/N -GDAŃSK nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fi 20.10.2023 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XIV/N -GDAŃSK- nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo epidemiologiczne - edycja VII/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - edycja III/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja XIII/N -GDAŃSK - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne - edycja XII/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XIII/N -Poznań nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo pediatryczne - edycja VII/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XXI/N - Gdańsk -nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4500.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - edycja XV/N Poznań- nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne - POZNAŃ-edycja XIII/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.10.2023 4100.00 zł rejestracja

Kursy specjalistyczne
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - edycja I/N - POZNAŃ 15.12.2023 490.00 zł rejestracja
Terapia bólu ostrego u dorosłego - edycja I/N - POZNAŃ 15.12.2023 440.00 zł rejestracja
Opieka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - edycja II/N - POZNAŃ 15.12.2023 500.00 zł rejestracja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi - edycja I/N - POZNAŃ 15.12.2023 550.00 zł rejestracja
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym, dla POŁOŻNYCH 15.12.2023 650.00 zł rejestracja
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 15.12.2023 790.00 zł rejestracja
Kopresjoterapia 15.12.2023 450.00 zł rejestracja
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową 15.12.2023 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą 15.12.2023 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi 15.12.2023 600.00 zł rejestracja
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 15.12.2023 500.00 zł rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna 15.12.2023 450.00 zł rejestracja
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 15.12.2023 750.00 zł rejestracja
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI 15.12.2023 550.00 zł rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 15.12.2023 500.00 zł rejestracja
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek ed. I 20.10.2023 650.00 zł rejestracja
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek ed II 20.10.2023 390.00 zł rejestracja
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych - edycja VI 20.10.2023 490.00 zł rejestracja
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ED VII 20.10.2023 520.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. VI Poznań 20.10.2023 490.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. L Gdańsk 20.10.2023 590.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. LVI- Gdańsk 20.10.2023 590.00 zł rejestracja
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielegniarek i położnych, edycja XIX Poznań 20.10.2023 540.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. V Gdańsk 20.10.2023 490.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. LI Poznań 20.10.2023 520.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla położnych, edycja XX 20.10.2023 660.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. LVII Poznań 20.10.2023 520.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XXII Poznań 20.10.2023 690790.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych, ed. XII 20.10.2023 470.00 zł rejestracja
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek ed. V 20.10.2023 590.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XXI Poznań 20.10.2023 780.00 zł rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych-ed V 20.10.2023 420.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ed. XXVII 15.10.2023 520.00 zł rejestracja
Endoskopia dla pielęgniarek i pielegniarzy, ed. XI 06.10.2023 880.00 zł rejestracja

Kursy dokształcające

Inne
Obsługa Portu Donaczyniowego Poznań 15.10.2023 249.00 zł rejestracja