Zapisy naKURSY I SZKOLENIA

NAZWA KURSU / SZKOLENIA DATA CENA

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo Epidemiologiczne, edycja III/N 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Neonatologiczne, edycja III/N dla pielęgniarek 11.03.2022 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, edycja I/N - nowy program (*konieczność posiadania: RKO) 11.03.2022 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Pediatryczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 11.03.2022 1800.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Internistyczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Chirurgiczne, edycja II/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 11.03.2022 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej, edycja XI/N 11.03.2022 1600.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących, edycja III/N - nowy program 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe, edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i RKO noworodka, jako kwalifikacja uczestnika) 11.03.2022 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, edycja IX/N 11.03.2022 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Geriatryczne, (konieczność posiadania kursu RKO i EKG) 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Psychiatryczne 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Diabetologiczne dla pielęgniarek 11.03.2022 1550.00 zł rejestracja
Pielegniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek, edycja VII/N/ (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek ed III 11.03.2022 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek ed IV 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych, edycja XII (konieczność ukończenia w trakcie RKO i RKO noworodka) 11.03.2022 1700.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne DLA POŁOŻNYCH - edycja IV/N - nowy program 11.03.2022 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja VII/N - nowy program 11.03.2022 1550.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii DLA POŁOŻNYCH - edycja IV/N -Poznań- nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i EKG) 11.02.2022 1500.00 zł rejestracja

Szkolenia specjalizacyjne - 2 letnie
Pielęgniarstwo geriatryczne - edycja IX/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych:LECZENIE RAN i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 4000.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: Leczenie ran i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 3200.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - edycja IV/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 3650.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących - edycja iI/N - nowy program (*konieczność posiadania kursu specjalistycznego: RKO i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 3650.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe - edycja III/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO, RKO noworodka, EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne - POZNAŃ-edycja X/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - edycja III/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO, RKO noworodka i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. Vi/N -GDAŃSK nowy program (*konieczność kursów: RKO noworodka oraz Leczenie ran dla poł i realizacji kursu Wywiad i badanie fiz 11.03.2022 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XII/N -GDAŃSK- nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 4390.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. VII/N -Poznań - nowy program (*konieczność kursów: RKO noworodka oraz Leczenie ran dla poł i realizacji kursu Wywiad i badanie 11.03.2022 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XVII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.03.2022 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - edycja II/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo epidemiologiczne - edycja VI/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo pediatryczne - edycja V/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja IX/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XI/N - Poznań - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne -edycja VIII/N - GDAŃSK nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne -edycja IX/N -GDAŃSK nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne -edycja IX/N -Poznań- nowy program (*konieczność posiadania kursów specjalistycznych: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XVI/N - GDAŃSK nowy program (*konieczność posiadania kursów spec.: RKO i EKG i realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 20.02.2022 0.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - edycja XII/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 11.02.2022 4100.00 zł rejestracja

Kursy specjalistyczne
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - edycja I/N - POZNAŃ 11.03.2022 490.00 zł rejestracja
Terapia bólu ostrego u dorosłego - edycja I/N - POZNAŃ 11.03.2022 440.00 zł rejestracja
Opieka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - edycja II/N - POZNAŃ 11.03.2022 500.00 zł rejestracja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi - edycja I/N - POZNAŃ 11.03.2022 550.00 zł rejestracja
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym, dla POŁOŻNYCH 11.03.2022 650.00 zł rejestracja
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i pielęgniarzy 11.03.2022 790.00 zł rejestracja
Kopresjoterapia 11.03.2022 450.00 zł rejestracja
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową 11.03.2022 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą 11.03.2022 550.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi 11.03.2022 600.00 zł rejestracja
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 11.03.2022 500.00 zł rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna 11.03.2022 450.00 zł rejestracja
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 11.03.2022 750.00 zł rejestracja
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI 11.03.2022 550.00 zł rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 11.03.2022 500.00 zł rejestracja
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek ed. I 11.03.2022 650.00 zł rejestracja
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek ed II 11.03.2022 390.00 zł rejestracja
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych - edycja VI 11.03.2022 490.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept,cześć I POZNAŃ 11.03.2022 440.00 zł rejestracja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II POZNAŃ 11.03.2022 390.00 zł rejestracja
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ED VII 11.03.2022 520.00 zł rejestracja
Wykonanie badania spirometrycznego ed. IV 11.03.2022 590.00 zł rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych-ed IV 11.03.2022 380.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych, ed. XI 11.03.2022 380.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. V 11.03.2022 440.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ed. XXIV 11.03.2022 420.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XX GDAŃSK 11.03.2022 890.00 zł rejestracja
Endoskopia dla pielęgniarek i pielegniarzy, ed. X 11.03.2022 800.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XIX Poznań 11.03.2022 780.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XVII GDAŃSK 11.03.2022 890.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. LII- Poznań 11.03.2022 520.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla położnych, edycja XIX 11.03.2022 660.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. XLVII Piła 11.03.2022 520.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. XLVIII GDAŃSK 11.03.2022 590.00 zł rejestracja
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielegniarek i położnych, edycja XVIII Poznań 11.03.2022 540.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XVI Poznań 18.02.2022 660790.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. LI- Gdańsk 18.02.2022 590.00 zł rejestracja

Kursy dokształcające

Inne