Zapisy naKURSY I SZKOLENIA

NAZWA KURSU / SZKOLENIA DATA CENA

Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo Epidemiologiczne, edycja III/N 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Neonatologiczne, edycja III/N dla pielęgniarek 14.09.2024 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią, edycja I/N - nowy program (*konieczność posiadania: RKO) 14.09.2024 1900.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Pediatryczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Internistyczne, edycja I/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Chirurgiczne, edycja II/N (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej, edycja XI/N 14.09.2024 1750.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących, edycja III/N - nowy program 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe, edycja VIII/N - nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i RKO noworodka, jako kwalifikacja uczestnika) 14.09.2024 2090.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, edycja IX/N 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Geriatryczne, (konieczność posiadania kursu RKO i EKG) 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Psychiatryczne 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Diabetologiczne dla pielęgniarek 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielegniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek, edycja VII/N/ (*konieczność posiadania: RKO i EKG) 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek ed III 14.09.2024 2090.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek ed IV 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych, edycja XII (konieczność ukończenia w trakcie RKO i RKO noworodka) 14.09.2024 2090.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja IX/N - PIŁA - nowy program 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - edycja VIII/N - POZNAŃ - nowy program 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne DLA POŁOŻNYCH - edycja VI/N Poznań- nowy program 14.09.2024 1870.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii DLA POŁOŻNYCH - edycja VIII/N -Poznań- nowy program (*konieczność posiadania kursów: RKO i EKG) 14.09.2024 2035.00 zł rejestracja

Szkolenia specjalizacyjne - 2 letnie
Pielęgniarstwo geriatryczne - edycja IX/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - edycja II/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne - edycja II/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - edycja IV/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Ochrona zdrowia pracujących - edycja iI/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ratunkowe - edycja III/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - edycja III/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. IX/N -GDAŃSK nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fi 14.09.2024 4830.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XIV/N -GDAŃSK- nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4830.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - edycja III/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja XIII/N -GDAŃSK - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo pediatryczne - edycja VII/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo onkologiczne - POZNAŃ-edycja XIII/N - nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne - edycja XII/N -Poznań - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XXIII/N - Gdańsk -nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4500.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - edycja XVII/N Poznań- nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla POŁOŻNYCH - ed. X/N -Poznań nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne - edycja XIII/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 3780.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne - edycja XV/N -Poznań nowy program (*konieczność ukończenia w trakcie specjalizacji, kursu Wywiad i badanie fizykalne) 14.09.2024 4100.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo epidemiologiczne - edycja VII/N - nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne)-II POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 30.08.2024 4450.00 zł rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - edycja XXII/N - POZNAŃ-nowy program (*konieczność realizacji kursu Wywiad i badanie fizykalne) II POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 30.08.2024 4630.00 zł rejestracja

Kursy specjalistyczne
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - edycja I/N - POZNAŃ 14.09.2024 540.00 zł rejestracja
Terapia bólu ostrego u dorosłego - edycja I/N - POZNAŃ 14.09.2024 484.00 zł rejestracja
Opieka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - edycja II/N - POZNAŃ 14.09.2024 550.00 zł rejestracja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi - edycja I/N - POZNAŃ 14.09.2024 605.00 zł rejestracja
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym, dla POŁOŻNYCH 14.09.2024 715.00 zł rejestracja
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 14.09.2024 870.00 zł rejestracja
Kopresjoterapia 14.09.2024 495.00 zł rejestracja
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową 14.09.2024 605.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą 14.09.2024 605.00 zł rejestracja
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi 14.09.2024 660.00 zł rejestracja
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 14.09.2024 550.00 zł rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna 14.09.2024 495.00 zł rejestracja
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 14.09.2024 825.00 zł rejestracja
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI 14.09.2024 605.00 zł rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 14.09.2024 550.00 zł rejestracja
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek ed. I 14.09.2024 720.00 zł rejestracja
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek ed II 14.09.2024 440.00 zł rejestracja
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych - edycja VI 14.09.2024 540.00 zł rejestracja
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ED VII 14.09.2024 570.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. VI Poznań 14.09.2024 540.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. LIV Gdański 14.09.2024 650.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed.LX- Gdańsk 14.09.2024 650.00 zł rejestracja
Dializoterapia ed. V Gdańsk 14.09.2024 540.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla położnych, edycja XX 14.09.2024 730.00 zł rejestracja
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek ed. V 14.09.2024 650.00 zł rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych-ed V 14.09.2024 465.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych, ed. XIII 14.09.2024 520.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XXII Poznań 14.09.2024 850.00 zł rejestracja
Wywiad i badanie fizykalne, edycja XXIV Poznań 14.09.2024 870.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. LIII Poznań 14.09.2024 570.00 zł rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ed. LII TRZCIANKA 14.09.2024 570.00 zł rejestracja
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielegniarek i położnych, edycja XX Poznań 14.09.2024 595.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. LIX Poznań 14.09.2024 570.00 zł rejestracja
Endoskopia dla pielęgniarek i pielegniarzy, ed. XIII 14.09.2024 970.00 zł rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ed. XXX 14.09.2024 570.00 zł rejestracja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ed. LVIII TRZCIANKA 13.09.2024 570.00 zł rejestracja
Leczenie ran dla pielęgniarek, edycja XXIII ZŁOTÓW 06.09.2024 850.00 zł rejestracja

Kursy dokształcające

Inne
Obsługa Portu Donaczyniowego Poznań 14.09.2024 289.00 zł rejestracja