Komunikat z dnia 19/11/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

23/11/2019  godz.    8.00-17.25,

24/11/2019  godz.    8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 07/10/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

11/10/2019  godz.   15.00-21.15,

12/10/2019  godz.     8.00-17.25,

13/10/2019  godz.     8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 02/10/2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zajęcia z dnia 04-06/10/2019 zostają odwołane i odbędą się w następny weekend.

 

Komunikat z dnia 01/10/2019

Szanowni Państwo, w linku na dole strony przekazujemy od wykładowcy dodatkowe materiały.

 

Komunikat z dnia 30/09/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

04/10/2019  godz.   15.00-21.15,

05/10/2019  godz.     8.00-17.25,

06/10/2019  godz.     8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 23/09/2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zajęcia w dniu 22/11/2019 (piątek) zostają odwołane i będą realizowane w terminie późniejszym.

 

Komunikat z dnia 18/09/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

20/09/2019  godz.  15.00-18.05,

21/09/2019  godz.    8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 04/07/2019

Szanowni Państwo, w linku na dole strony podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrze 4.

 

Komunikat z dnia 02/07/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

06/07/2019  godz.    8.00-17.25,

07/07/2019  godz.    8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 26/06/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

28/06/2019  godz.   15.00-21.15,

29/06/2019  godz.     8.00-19.00,

30/06/2019  godz.     8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 20/05/2019

Szanowni Państwo, na prośbę słuchaczy zajęcia z dnia 01/06/2019 (sobota) zostają przełożone na dzień 28/06/2019 (piątek) i odbędą się w godzinach 15.00-21.15.

 

Komunikat z dnia 15/05/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

17/05/2019  godz.  15.00-19.40,

18/05/2019  godz.    8.00-19.00,

19/05/2019  godz.    8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 20/03/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

22/03/2019  godz.  15.00-19.40,

24/03/2019  godz.    8.00-17.25.

 

Komunikat z dnia 11/02/2019

Szanowni Państwo, w linku na dole strony podajemy zaktualizowane terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrach 2-3.

 

Komunikat z dnia 07/02/2019

Szanowni Państwo, w linku na dole strony podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrach 2-3.

 

Komunikat z dnia 06/02/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

09/02/2019  godz.    8.00-15.50,

10/02/2019  godz.    8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 16/01/2019

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu w dniach:

18/01/2019  godz.  15.00-19.40,

19/01/2019  godz.    8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 12/12/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

14/12/2018  godz.  15.00-19.40,

15/12/2018  godz.    8.00-17.25,

16/12/2018  godz.    8.00-14.15.

 

Komunikat z dnia 17/10/2018

Szanowni Państwo, w linku na dole strony podajemy zaktualizowane terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrze 1.

 

Komunikat z dnia 16/10/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

19/10/2018  godz. 15.00-19.40,

20/10/2018  godz.   8.00-19.00,

21/10/2018  godz.   8.00-12.40.

 

Komunikat z dnia 15/09/2018

Szanowni Państwo, w linku na dole strony podajemy terminy pisania testów z przedmiotów realizowanych w semestrze 1.

 

Komunikat z dnia 12/09/2018

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:

14/09/2018  godz. 15.00-19.40

15/09/2018  godz.   8.00-15.50.

 

 

 

                                                                                                                  Poznań, dn. 30.05.2018 r.

SERVMED

Ul. Złotowska 63a

60-184 Poznań

 

 

Szanowni Państwo,

 

Bardzo dziękujemy za wybranie firmy SERVMED, jako organizatora szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Ochrona zdrowia pracujących, edycja I, Poznań.

Pragniemy Państwa poinformować, iż termin spotkania organizacyjnego to 23 czerwca 2018 r, godz. 13.00 - 14.00.

Zajęcia odbędą się w siedzibie firmy SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-184 Poznań. Informacje na temat dojazdu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.servmed.net,

Informacje szczegółowe, dotyczące komunikatów dla grupy - zakładka Materiały i informacje dla Słuchaczy, Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo Ochrona zdrowia pracujących, edycja I.

 

 

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny.

Kolejne zajęcia planowane są w terminach:

14-16/09/2018

19-21/10/2018

16-18/11/2018

14-16/12/2018

18-20/01/2019

08-10/02/2019

08-10/03/2019

12-14/04/2019

17-19/05/2019

14-16/06/2019

05-07/07/2019

Jednocześnie prosimy o przesyłanie poniższych dokumentów pocztą (dotyczy to osób, które jeszcze nie przesłały pełnej dokumentacji), gdyż warunkiem dopuszczenia Państwa do szkolenia specjalizacyjnego jest:

·       zalogowanie się w systemie SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp), należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o 2 – letnim stażu

·       wypełnienie karty zgłoszenia – dane są potrzebne do założenia Państwu kart modułowych wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia. Kartę można pobrać ze strony internetowej: www.servmed.net zakładka:

 

·       2 podpisanych zdjęć – na drugiej stronie

·       złożenie podania do organizatora z prośbą o przyjęcie na szkolenie – do pobrania ze strony servmed – materiały do pobrania

 

 

·       przedstawienie dokumentu, potwierdzającego posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w zawodzie (zaświadczenie z zakładu pracy lub kserokopia świadectwa pracy), w ciągu ostatnich 5 lat

·       ksera prawa wykonywania zawodu,

·       złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów kursu w wysokości 3.650[1]. Możliwość rozłożenia na dowolną liczbę rat.

·       Pierwsza rata w wysokości 500 zł, powinna wpłynąć na tydzień przed terminem rozpoczęcia spotkania organizacyjnego, na konto:

BZ WBK S.A.  VI O/Poznań  nr konta: 22 1090 1362 0000 0000 3611 4147

SERVMED

Ul. Złotowska 63 a, Poznań 60-184

Z dopiskiem OZP I

 

 

Uwaga: Dokumentacja powinna zostać przesłana pocztą lub dowieziona do 30 czerwca 2018 roku.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą emailową: sekretariat@servmed.net lub bok@servmed.net lub o kontakt pod numerami: sekretariat codziennie 08.00-15.30, tel. 61/67 91 891, lub 501 23 26 23.

 

Z poważaniem,

 Prof. dr hab.  Monika Dobska

 

[1] Uwaga: część z tej kwoty jest Państwu zwracana z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, w dniu wysłania korespondencji,

 

 

pliki do pobrania:


Terminy pisania testów z sem 1  ( 0.12 Mb )
Terminy pisania testów z sem 2-3 AKTUALIZACJA  ( 0.12 Mb )
Terminy pisania testów z sem 4  ( 0.12 Mb )
Materiały cz.1  ( 0.27 Mb )
Materiały cz.2  ( 0.78 Mb )