Informacje szczegółowe dla słuchaczy

SZANOWNI PAŃSTWO,
w tym dziale znajdą Państwo informacje na temat obecnie odbywających się w SERVMED kursów i szkoleń:
terminy rozpoczęcia i zakończenia, terminy zajęć teoretycznych, terminy planowanych testów (kwalifikacyjnych, cząstkowych i egzaminów końcowych), materiały dydaktyczne oraz inne bieżące informacje.

ABY ZNALEŹĆ INTERESUJĄCY PAŃSTWA KURS/SZKOLENIE NALEŻY Z MENU PO LEWEJ STRONIE WYBRAĆ:
1.RODZAJ KURSU lub SZKOLENIA, następnie wybrać,
2.NAZWĘ KURSU lub SZKOLENIA , następnie wybrać,
3.EDYCJĘ KURSU lub SZKOLENIA.

PRACE NA ZALICZENIE
Prace wykonywane w ramach zaliczenia ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów należy przesłać w wersji PDF na adres mailowy: sekretariat@servmed.net.

FAKTURY
Faktury za dokonane opłaty za kursy/szkolenia są wystawiane w ciągu 14 dni od dnia dokonania płatności. W tytule przelewu nalezy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO uczestnika kursu/szkolenia; skróconą nazwę i edycję kursu/szkolenia za którą jest dokonywana wpłata; nr NIP firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura.
przykład wpisu:  JAK KOWALSKI,P.ANEST.XVII,1234567890

Oryginały faktur są do odbioru w siedzibie SERVMED na ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu. Jeśli chcą Państwo otrzymać wersję elektroniczna faktury należy taką prośbę zgłosić  na adres biuro@servmed.net.

OŚWIADCZENIA / ZAŚWIADCZENIA / CERTYFIKATY
Oryginały dokumentów są wystawiane po zgłoszeniu takiej prośby na adres: sekretariat@servmed.net. W ciągu 7 dniu od zgłoszenia na Państwa adres mailowy zostanie przesłany skan dokumentu. Oryginał dokumentów sa do odbioru w siedzibie SERVMED na ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu.

Jeśli życzą sobie Państwo, aby oryginał lub duplikat dokumentu: faktury, oświadczenia, zaświadczenia, certyfikatu  został wysłany do Państwa pocztą tradycyjną, należy taką prośbę zgłosić na adres: sekretariat@servmed.net.
Za wysłanie oryginału dokumentu pocztą tradycyjną należy wnieść opłatę w wysokości 5,00 zł.
Za wystawienie oraz wysłanie duplikatu dokumentu pocztą tradycyjną należy wnieść opłatę w wysokości 10,00 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto SERVMED, podane w zakładce "kontakt" (to samo, na które dokonywali Państwo płatności za kurs/szkolenie) z dopiskiem: "opłata pocztowa".


DYŻUR BIUR SERVMED:
LIPIEC / SIERPIEŃ
W dniach  21.07.-15.08.2023 biura NIECZYNNE PRZERWA WAKACYJNA.
Obraz na płótnie Karaiby morze i palmy kokosowe - PIXERS.PL
CZERWIEC
W dniach  08-11.06.2023 biura NIECZYNNE.

MAJ
06.05.2023   sekretariat, ul. Złotowska 63 A, Poznań
13.05.2023   biuro, ul. Gryfińska 2, Poznań
W dniach  29.04.-03.05.2023 biura NIECZYNNE.

KWIECIEŃ
22.04.2023    sekretariat, ul. Złotowska 63 A, Poznań
15.04.2023    biuro, ul. Gryfińska 2, Poznań

W dniach  06-10.04.2023 biura NIECZYNNE -przerwa świąteczna.
Święta wielkanocne fotografie, zdjęcia stockowe, Święta wielkanocne obrazy  royalty-free

MARZEC
18.03.2023   sekretariat, ul. Złotowska 63 A, Poznań
04.03.2023    biuro, ul. Gryfińska 2, Poznań

LUTY
18.02.2023    sekretariat, ul. Złotowska 63 A, Poznań

W dniach  04-12.02.2023 biuro na  ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu będzie NIECZYNNE z powodu urlopu.

 Rozpoczynają się ferie zimowe