Komunikat 18.03.2024

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
22.03.2024   godz.   15.00-19.40,
23.03.2024   godz.   08.00-17.25,
24.03.2024   godz.   08.00-17.25.

Zajęcia odbędą się w trybie stacjonarnym w siedzibie SERVMED na ul. Złotowskiej 63 A w Poznaniu-sala nr 5.

Iinformacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

UWAGA
zajęcia w trybie STACJONARNYM

Komunikat 20.02.2024

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
23.02.2024   godz.  15.00-19.40,
24.02.2024   godz.   08.00-17.30,
25.02.2024   godz.   09.35-15.50.

Zajęcia odbędą się w trybie stacjonarnym w siedzibie SERVMED na ul. Złotowskiej 63 A w Poznaniu-sala nr 4.

Iinformacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

UWAGA
zajęcia w trybie STACJONARNYM

Komunikat 23.01.2024

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 4 odbędą się w następujących terminach dniach:
23, 24, 25.02.2024,
22, 23, 24.03.2024,
19, 20, 21.04.2024,
17, 18.05.2024.

Zajęcia będa prowadzone  w trybie STACJONARNYM  w siedzibie SERVMED na ul. Gryfińskiej 2 lub ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu.

W dniu 25.05.2024 o godzinie 09.00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 4.

Szczegółowy plan zajęć oraz wykaz przedmiotów na testy cząstkowe zostały zamieszczone na stronie oraz wysłane na Państwa maile.

Komunikat z dnia 04.01.2024

Szanowni Państwo, nastąpiła zmiana godziny przeprowadzenia testów z semestru 3 zaplanowanych w dniu 13.01.2024 na godzinę 15:00.  Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące  testów zostały zamieszczone na dole strony oraz wysłane na Państwa maile.

Komunikat z dnia 21.12.2023

Szanowni Państwo, przypominam, że w dniu 13.01.2024 o godzinie 11:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 3. Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące  testów zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat 20.12.2023

Szanowni Państwo,
odwołane zajęcia z dnia 18.11.2023 zostaną zaplanowane w semestrze 4.

Zaktualizowany plan zajęć na semestr 3 oraz wykaz przedmiotów na testy uwaględniające odwołane zajęcia zostały zamieszczone na dole strony oraz wysłane na Państwa maile.

Szczegółowy plan zajęć na semestr 4 zostanie przesłany do Państwa po Nowym Roku.

Komunikat 17.11.2023

Szanowni Państwo,
zajęcia z dnia 18.11.2023 zostają ODWOŁANE.
O terminie ich przeprowadzenia poinformujemy Państwa jak tylko zostanie ustalony.

Informajc dotycząca zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat 15.11.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
17.11.2023   godz.  15.00-18.05,
18.11.2023   godz.  08.00-14.20,
22.10.2023   godz.  08.00-15.05.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat 16.10.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
20.10.2023   godz.  15.00-19.40,
21.10.2023   godz.  08.00-14.15,
22.10.2023   godz.  08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat 25.09.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
29.09.2023   godz.  15.00-19.40,
30.09.2023   godz.  08.00-15.50,
01.10.2023   godz.  08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 04.09.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
08.09.2023   godz.  15.00-19.40,
09.09.2023   godz.  08.00-12.40,
10.09.2023   godz.  08.00-12.40.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 22.08.2023

Szanowni Państwo, informuję, że testy z semestru 2 w dniu 02.09.2023 zostają przełozone na godz. 12:00.
Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące testów zostały zamieszczone na dole strony oraz wysłane na Państwa maile.

Komunikat z dnia 22.08.2023

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 3 odbędą się w następujących terminach dniach:
08, 09, 10.09.2023,
29, 30.09.2023,
01.10.2023,
20, 21, 22.10.2023,
17, 18, 19.11.2023,
15, 16, 17.12.2023.

W dniu 13.01.2024 o godzinie 12.00-14.00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 3.
Szczegółowy plan zajęć, informację dotyczącą trybu zajęć oraz planowanych testów cząstkowych otrzymają Państwo na maila.

Komunikat z dnia 05.07.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
07.07.2023   godz.  15.00-18.05,
08.07.2023   godz.  08.00-14.15
09.07.2023   godz.  08.00-17.25.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 14.06.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
16.06.2023   godz.  15.00-18.05,
17.06.2023   godz.  08.00-14.15 (zmiana godzin zajęć)
18.06.2023   godz.  08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowy zaktualizowany plan zajęć został wysłany na Pańatwa maile. Link do zajęć z instrukcją również otrzymali Państwo na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 16.05.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
19.05.2023   godz. 15.00-19.40,
20.05.2023   godz.  08.00-14.15,
21.05.2023   godz.  08.00-15.50.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 20.04.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
21.04.2023   godz. 15.00-21.15,
22.04.2023   godz.  08.00-14.15,
23.04.2023   godz.  08.00-15.50.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 07.03.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
10.03.2023   godz. 15.00-19.40,
12.03.2023   godz.   8.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć otrzymali Państwo również na maile. Materiały dydaktyczne są umieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 07.03.2023

Szanowni Państwo, informuję, że nastąpiła zmiana wykładowcy w planie zajęć w semestrze 2 w dniu 07.07.2023. Reszta planu pozostaje bez zmian.
Szczegółowy, zaktualizowany plan zajęć został wysłany na Państwa maile.

Komunikat z dnia  23.02.2023

Szanowni Państwo, informuję, że zajęcia z  dnia 20-21.01.2023, które zostały odwołane odbędą się w semestrze 2.  Szczegółowy, zaktualizowany plan zajęć na semestr 1 i 2  został wysłany na Państwa maile.

Komunikat z dnia 25.01.2023
Informuję, że w dniu 29.01.2023 o godz. 11:30 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1.
Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące testów oraz plan zajęć zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 20.01.2023

Szanowni Państwo, informuję, że w dniu 02.09.2023 o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 2.
Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące testów zostały zamieszczone na dole strony oraz wysłane na Państwa maile.

Komunikat z dnia 12.01.2023

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 2 odbędą się w następujących terminach:
10, 12.03.2023,
21, 22, 23.04.2023,
19, 20, 21.05.2023,
16, 17, 18.06.2023,
07, 08, 09.07.2023.

Szczegółowy plan zajęć został wysłany na Państwa maile.

Ponadto zajęcia zaplanowane na 21 i 22.01.2023 zostają ODWOŁANE.
Jeden z odwołanych przedmiotów odbędzie się w semestrze 2, drugi zostanie zaplanowany w kolejnym semetrze.

Komunikat  13.12.2022

Szanowni Państwo, zajęcia zaplanowane na 17-18.12.2022 zostają ODWOŁANE.
Zajęcia te odbędą się w dniach 21-22.01.2023.
Aktualny plan zajęć został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat  22.11.2022

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
26.11.2022  godz.  8.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link na zajęcia otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat  19.10.2022

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
21.10.2022  godz.  15.00-19.40,
22.10.2022  godz.    8.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:MAnrSD__OVIBrtJ1LCvPV5WTGK_2HMNKnYHDSquaBP81@thread.tacv2/1664988021428?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link na zajęcia otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 11.10.2022

Szanowni Państwo, informuję, że nastąpiła zmiana w  godzinach zajęć w dniach: 15, 16 i 21.10.2022 r.
Najbliższe zajęcia odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:
15.10.2022  godz.  8.00 -15.00,
16.10.2022  godz. 11.10-15.50.
Ponadto plan zajęć został uzupełniony o czas przeznaczony na samokształcenie. Aktualny plan zajęć został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

UWAGA
W dniu 16.10.2022 r. mogą Państwo napotkać trudności w dotarciu na zajęcia z powodu odbywającego się MARATONU.

Komunikat z dnia 22.09.2022
Szanowni Państwo, informuję, że nastąpiła zmiana terminu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
Zajęcia zaplanowane na dzień 30.09.2022-02.10.2022 zostają odwołane. 
Pierwsze zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:
15.10.2022  godz.  8.00-14.15,
16.10.2022  godz.  8.00-15.50.

Reszta pozostaje bez zmian. Zaktualizowany plan zajęć został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat z dnia 07.09.2022

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 1 zostaną przeprowadzone w następujących terminach i trybach:
Zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą się na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:
30.09.2022
01, 02.10.2022

Zajęcia w trybie zdalnym odbędą się w dniach:
21, 22.10.2022
26.11.2022
17, 18.12.2022
22.01.2023

Link do zajęć  wraz z instrukcją
zostanie zamieszczony na stronie przed zajęciami.

Informuję, że w dniu 29.01.2023 o godz. 11:30 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1.
Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące testów oraz plan zajęć zostały zamieszczone na dole strony.

 

 

pliki do pobrania:


INFORMAJCE  ( 0.14 Mb )
Plan sem.1  ( 0.30 Mb )
Termin testów sem.1  ( 0.13 Mb )
Plan sem.2  ( 0.32 Mb )
Termin testów sem.2  ( 0.13 Mb )
dr E. Buczkowska-Etyka i prawo cz.1  ( 0.69 Mb )
dr E. Buczkowska-Etyka i prawo cz.2  ( 0.89 Mb )
dr E. Buczkowska-Etyka i prawo cz.3  ( 0.56 Mb )
mgr B. Czekała-Pielęgnowanie chorego w okresie starości cz.1  ( 3.99 Mb )
mgr B. Czekała-Pielęgnowanie dorosłego w okresie starości cz.2  ( 0.52 Mb )
mgr E. Kłos-Jasińska -Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.1  ( 0.15 Mb )
mgr E. Kłos-Jasińska -Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.2  ( 1.07 Mb )
mgr E. Kłos-Jasińska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi cz.1  ( 0.10 Mb )
mgr E. Kłos-Jasińska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi cz.2  ( 0.47 Mb )
mgr E. Kłos-Jasińska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi cz.3  ( 0.06 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach.  ( 0.65 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-zadanie z ćwiczeń.  ( 0.25 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-samokształcenie.  ( 0.18 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-test do samokształcenia.  ( 0.20 Mb )
dr B.Skokowska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego cz.1  ( 0.51 Mb )
dr B. Skokowska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego cz.2  ( 0.72 Mb )
dr B. Skokowska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego-zadanie na zaliczenie.  ( 0.36 Mb )
dr B.SKOKOWSKA-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi.  ( 0.29 Mb )
dr B.SKOKOWSKA-Materiały do samokształcenia-endokrynologia.  ( 0.00 Mb )
dr B.SKOKOWSKA-Test w ramach samokształcenia-endokrynologia.  ( 0.52 Mb )
dr J. Stanisławska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia.  ( 0.20 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne.  ( 5.15 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne-ĆWICZENIE na zaliczenie  ( 0.03 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne-SAMOKSZTAŁCENIE  ( 0.23 Mb )
mgr M. Wilkiewicz-Piel. chorego ze schorzeniami ukł. nerwowego-cz.1  ( 0.37 Mb )
mgr M. Wilkiewicz-Piel. chorego ze schorzeniami ukł. nerwowego-cz.2  ( 0.18 Mb )
mgr M. Wilkiewicz-TEST-SAMOKSZTAŁCENIE cz. 1  ( 0.41 Mb )
mgr M. Wilkiewicz-TEST-SAMOKSZTAŁCENIE cz. 2  ( 0.41 Mb )
mgr M. Wilkiewicz-Piel. chorego ze schorzeniami ukł. nerwowego-cz.3  ( 0.55 Mb )
mgr M. Wilkiewicz-Piel. chorego ze schorzeniami ukł. nerwowego-cz.4  ( 0.39 Mb )
mgr M. Wilkiewicz-Piel. chorego ze schorzeniami ukł. nerwowego-cz.5  ( 4.92 Mb )
DR A.SMELKOWSKA-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi-cz. 1  ( 0.56 Mb )
DR A.SMELKOWSKA-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi-cz. 2  ( 1.15 Mb )
DR A.SMELKOWSKA-SAMOKSZTAŁCENIE-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi  ( 0.60 Mb )
DR A.SMELKOWSKA-SAMOKSZTAŁCENIE-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi  ( 0.10 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.1  ( 0.08 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.2  ( 0.14 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.2b  ( 0.51 Mb )
dr J. STANISŁAWSKA-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi  ( 0.21 Mb )
dr M. GÓRECKI-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami ukłądu moczowego  ( 0.93 Mb )
mgr M. SUŁKOWSKA-Wybrane aspekty opieki paliatywnej cz.1  ( 0.56 Mb )
Plan sem.3  ( 0.23 Mb )
Termin testów sem.3  ( 0.10 Mb )
Plan sem.4.  ( 0.22 Mb )
Termin testów sem.4.  ( 0.10 Mb )
mgr M. SUŁKOWSKA-Wybrane aspekty opieki paliatywnej -ćwiczenie na zaliczenie 2  ( 0.09 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.1  ( 1.45 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.2  ( 0.35 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.3  ( 0.32 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.4  ( 0.22 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.5  ( 0.36 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.6  ( 2.62 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.7  ( 0.19 Mb )
dr R. KROLL-Piel. chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.8  ( 1.06 Mb )
mgr M. Brunsch-Pielęg. chorego ze schorzeniami ukł. oddechowego  ( 1.22 Mb )
mgr M. Kordońska-Piel. chorego ze schorzeniami reumatycznymi  ( 5.08 Mb )