Komunikat  08.04.2024

Szanowni Państwo, zajęcia odbędą się w dniach:
13.04.2024  godz.  08.00-15.50,
14.04.2024  godz.  08.00-15.00.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  w siedzibie SERVMED na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  05.03.2024

Szanowni Państwo, w planie na semestr 4 zostały doplanowane kolejne dwa przedmioty.
Aktualny plan zajęć został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat  28.03.2024

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 4 odbędą się w następujących terminach:
13, 14.04.2024,
11, 12.05.2024,
09.06.2024,
21, 22, 23.06.2024-zajęcia z dnia 15, 16, 17.03.2024, które były odwołane,
30, 31.08.2024,
01.09.2024.

Zajęcia zostaną przeprowadzon
e w trybie STACJONARNYM  w siedzibie SERVMED.

W dniu 07.09.2024  o godz. 12:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 4. Testy odbędą się w trybie stacjonarnym w siedzibie SERVMED w Poznaniu.

Wykaz przedmiotów na testy z semestru 4 oraz plan zajęć na semestr 4 zostały zamieszczony na dole strony.
oraz wysłane na Państwa maila. 

Komunikat  25.03.2024

Szanowni Państwo, zajęcia z dnia 15, 16, 17.03.2024, które zostały odwołane odbędą się w terminie:
21.06.2024  godz.  15.00-19.40,
22.06.2024  godz.  08.00-16.40,
23.06.2024  godz.  08.00-15.50.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  w siedzibie SERVMED.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat 18.03.2024

Szanowni Państwo, w dniu 23.03.2024  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 3. Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony.

Komunikat  14.03.2024

UWAGA
Szanowni Państwo, zajęcia w najbliższy weekend tj. 15-17.03.2024 zostają ODWOŁANE.

O nowym terminie przeprowadzenia zajęć poinformujemy Państwa jak tylko zostanie ustalony.
Jednocześnie nastąpiła korekta wykazu przedmiotów na testy z semestru 3-aktualny na dole strony.

Komunikat  12.03.2024

Szanowna Państwo, zajęcia w ramach staży w zakresach: SZKOŁA RODZENIA i PORADNIA LAKTACYJNA odbędą się w dniu: 27.04.2024   godz.  08.00-16.00.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  w siedzibie SERVMED.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  11.03.2024

UWAGA
tryb zajęć-STACJONARNY
miejsce-ul. Złotowska 63a w Poznaniu

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
15.03.2024   godz.  15.00-19.40,
16.03.2024   godz.  08.00-16.40,
17.03.2024   godz.  08.00-15.50.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu-SALA NR 5.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  19.02.2024

UWAGA
-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE
-zmiana adresu zajęć na ul. Gryfińska 2

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
23.02.2024   godz.  15.00-19.40,
24.02.2024   godz.  08.00-14.15,
25.02.2024   godz.  08.00-11.55.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  16.01.2024

UWAGA-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
19.01.2024   godz.  15.00-19.40,
21.01.2024   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat 22.11.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
25.11.2023   godz.  08.00-13.30.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:DYVZ_2gKm2YW041MgLDkQZgk4H1D-ldnN8YPmiTSlyM1@thread.tacv2/1673535019206?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”.  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Link do zajęć wraz z instrukcja został wysłany również na Państwa maile.

Komunikat  09.11.2023

Szanowni Państwo, 
przypominam, że testy z
semestru 1 i 2 zostaną przeprowadzone w dniu 18.11.2023 r.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym o godzinie 12.00 na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Informacja dotycząca testów wraz z wykazem przedmiotów została zamieszczona na dole strony oraz wysłana na Państwa maile.

Komunikat 30.10.2023

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 3 odbędą się w trybie zdalnym w następujących terminach:
25.11.2023,
15, 16, 17.12.2023,
19 i 21.01.2024,
23, 24, 25.02.2024,
15, 16, 17.03.2024.

W dniu 23.03.2024  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 3. Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowy plan zajęć oraz  wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony oraz wysłane na Państwa maile.

Komunikat 23.10.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
28.10.2023   godz.  08.00-14.15,
29.10.2023   godz.  08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:DYVZ_2gKm2YW041MgLDkQZgk4H1D-ldnN8YPmiTSlyM1@thread.tacv2/1673535019206?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”.  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Link do zajęć wraz z instrukcja został wysłany również na Państwa maile.

Komunikat 25.09.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
29.09.2023   godz.  16.00-20.40 (nastąpiła zmiana godzin),
30.09.2023   godz.  08.00-15.50,
01.10.2023   godz.  08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:DYVZ_2gKm2YW041MgLDkQZgk4H1D-ldnN8YPmiTSlyM1@thread.tacv2/1673535019206?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”.  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Link do zajęć wraz z instrukcja został wysłany również na Państwa maile.

Komunikat  15.09.2023

Szanowni Państwo, 
zmieniony został termin pisania testów z
semestru 1-2 na dzień 18.11.2023 r.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym o godzinie 12.00 na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Informacja dotycząca testów wraz z wykazem przedmiotów na testy została wysłana na Państwa maile.

Komunikat 30.08.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
01.09.2023   godz.  15.00-18.05,
02.09.2023   godz.   08.00-16.40.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:DYVZ_2gKm2YW041MgLDkQZgk4H1D-ldnN8YPmiTSlyM1@thread.tacv2/1673535019206?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”.  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Link do zajęc wraz z instrukcja został wysłany również na Państwa maile.

Komunikat z dnia 21.08.2023

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 2 odbędą się w następujących terminach dniach:
01, 02, 03.09.2023,
29, 30.09.2023,
01.10.2023,
28,19.10.2023.

W dniu 05.11.2023 o godzinie 12.00-14.00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1 i 2.
Szczegółowy plan zajęć,  informację dotyczącą trybu zajęć oraz planowanych testów cząstkowych otrzymają Państwo na maila.

Komunikat 20.04.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
23.04.2023   godz.  08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:DYVZ_2gKm2YW041MgLDkQZgk4H1D-ldnN8YPmiTSlyM1@thread.tacv2/1673535019206?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”.  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat 13.03.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
18.03.2023   godz.  8.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:DYVZ_2gKm2YW041MgLDkQZgk4H1D-ldnN8YPmiTSlyM1@thread.tacv2/1673535019206?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”.  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat  21.02.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
25.02.2023   godz.  8.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:DYVZ_2gKm2YW041MgLDkQZgk4H1D-ldnN8YPmiTSlyM1@thread.tacv2/1673535019206?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia  11.01.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:
14.01.2023   godz. 8.00-14.15,
15.01.2023   godz. 8.00-14.15.

Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony. Informacja dotycząca zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat z dnia 03.01.2023

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 1 odbędą się w następujących terminach i trybach:
w trybie stacjonarnym
odbęda się na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu w dniach:
14.01.2023,
15.01.2023,

w trybie zdalnym  w dniach:
25.02.2023,
18.03.2023,
23.04.2023.

Przed każdymi zajęciami online na stronie zostanie zamieszczony link do zajęć wraz z instrukcją.Szczegółowy plan zajęć oraz materiały dydaktyczne dotyczące pierwszego semestru zostały zamieszczone na dole strony.
 

 

pliki do pobrania:


INFORMACJE  ( 0.14 Mb )
Plan zajęć na sem. 1  ( 0.30 Mb )
Etyka i prawo cz.1-DR E. BUCZKOWSKA  ( 0.58 Mb )
Etyka i prawo cz.2-DR E. BUCZKOWSKA  ( 0.88 Mb )
Etyka i prawo cz.3-DR E. BUCZKOWSKA  ( 0.53 Mb )
Komunikowanie interpersonalne-MGR T. WAWRO  ( 5.15 Mb )
Komunikowanie interpersonalne-ćw. na zaliczenie-MGR T. WAWRO  ( 0.03 Mb )
Komunikowanie interpersonalne-samokształcenie-MGR T. WAWRO  ( 0.23 Mb )
Plan sem.2  ( 0.51 Mb )
Termin testów sem.1 i 2.  ( 0.13 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.1  ( 0.08 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.2  ( 0.51 Mb )
dr E. KŁOS-JASIŃSKA-Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.1  ( 0.15 Mb )
dr E. KŁOS-JASIŃSKA-Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.2  ( 1.07 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-wykład  ( 0.65 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-samokształcenie  ( 0.18 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-test na zaliczenie  ( 0.20 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-ćwiczenie na zaliczenie  ( 0.25 Mb )
Plan sem.3  ( 0.28 Mb )
mgr A. KAMIŃSKA-NOWAK-Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym cz.1  ( 1.43 Mb )
prof B. PIETA-sPECJALISTYCZNA OPIEKA połoznicza w przebiegu ciązy cz.1  ( 1.71 Mb )
prof B. PIETA-sPECJALISTYCZNA OPIEKA położnicza w przebiegu ciąży cz.2  ( 0.68 Mb )
prof B. PIETA-sPECJALISTYCZNA OPIEKA położnicza w przebiegu ciąży cz.3  ( 0.66 Mb )
prof B. PIETA-sPECJALISTYCZNA OPIEKA położnicza w przebiegu ciąży cz.4  ( 0.55 Mb )
prof B. PIETA-sPECJALISTYCZNA OPIEKA położnicza w przebiegu ciąży cz.5  ( 2.12 Mb )
dr J. Konieczna-Specjalistyczna opieka ginrkologiczna nad dziewczynka w okresie dojrzewania.  ( 0.26 Mb )
dr J. Konieczna-Współczesne kierunki opieki nad kobietą.  ( 0.18 Mb )
Termin testów sem.3  ( 0.12 Mb )
Plan sem.4.  ( 0.34 Mb )
Termin testów sem.4.  ( 0.12 Mb )