Komunikat  08.04.2024

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
12.04.2024   godz.  15.00-19.40,
13.04.2024   godz.  08.00-19.00,
14.04.2024   godz.  08.00-17.25.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63A w Poznaniu.
Po zajęciach w dniu 14.04.2024 o godz. 17.30.zostaną przeprowadzone testy z semestru 4. Wykaz przedmiotów na testy znajduje się na dole strony,
Informacja dotycząca zajęć oraz testów została wysłana na Państwa maile.

Komunikat 04.03.2024

Szanowni Państwo,
w dniu 10.03.2024  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 3. Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony.

Komunikat  26.02.2024

UWAGA
-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE
-zmiana miejsca zajęć na ul. Złotowska 63a w Poznaniu

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
01.03.2024   godz.  15.00-19.40,
02.03.2024   godz.  08.00-15.50,
03.03.2024   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63A w Poznaniu-Sala nr 5.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  31.01.2024

UWAGA-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
02.02.2024   godz.  15.00-19.40,
03.02.2024   godz.  08.00-15.50,
04.02.2024   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  16.01.2024

UWAGA-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
19.01.2024   godz.  15.00-21.15,
21.01.2024   godz.  08.00-15.50.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu-sala nr 5.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  11.01.2024

UWAGA-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE

Szanowni Państwo, nastapiła zmiana planu zajęć na semestr 4.
Zajęcia odbędą się w dniach:
12, 13, 14.04.2024.

Z uwagi na zmiane planu oraz trybu zajęć zmieniony zostaje również termin testów z smestru 4 -testy zostaną przeprowadzone podczas ostatnich zajęć w dniu 14.04.2024.

Aktualny plan na semerstr 4 oraz komunikat dotyczący testów z semestru 4 znajdują się na dole strony oraz zostały wysłane na Państwa maile.

Komunikat  08.01.2024

UWAGA-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
12.01.2024   godz.  15.00-19.40,
13.01.2024   godz.  08.00-17.15,
14.01.2024   godz.  08.00-17.25.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63a w Poznaniu-sala nr 5.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat 20.12.2023

Szanowni Państwo, odwołane zajęcia z dnia 15.12.2023 odbędą się w następujących terminach:
13.01.2024  godz.  15.50-17.25 (dodano 2 godziny do wykładów),
14.01.2024  godz.  14.15-17.25 (dodano 4 godziny do wykładów).

Reszta pozostaje bez zmian. Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile. Aktualny plan zajęć na sem.3 znajduje się na dole strony.

Komunikat 17.11.2023

Szanowni Państwo, nastapiła zmiana w planie zajęć na semestr 3.
Zajęcia z dnia:
16 i 17.12.2023 zostały przełożone na dni: 19 i 21.01.2024.

Aktualny plan zajęć został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole strony.

Komunikat 30.10.2023

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 4 odbędą się w trybie zdalnym w następujących terminach:
12.04.2024
13.04.2024,
14.04.2024,
11.05.2024,
12.05.2024.

W dniu 18.05.2024  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 4. Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowy plan zajęć oraz informacja dotycząca testów zostały wysłane na Państwa maile. Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony równiez na dole strony.

Komunikat 23.10.2023

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 3 odbędą się w trybie zdalnym w następujących terminach:
15, 16, 17.12.2023,
12, 13, 14.01.2024,
02, 03, 04.02.2024,
01, 02, 03.03.2024.

W dniu 10.03.2024  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 3. Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowy plan zajęć oraz informacja dotycząca testów zostały wysłane na Państwa maile. Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony równiez na dole strony.

Komunikat 02.10.2023

Szanowni Państwo,
w dniu 07.10.2023  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1 i 2.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony.

Komunikat 25.09.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
30.09.2023  godz.   08.00-15.50.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:180r9fQT6TXciNRWAdMxXoIHo5pS_lccZIdX2dX_0K81@thread.tacv2/1673534385413?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany również na Państwa maile.

Komunikat z dnia 30.08.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
01.09.2023  godz.   15.00-19.40,
02.09.2023  godz.   08.00-15.50,
03.09.2023  godz.   08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:180r9fQT6TXciNRWAdMxXoIHo5pS_lccZIdX2dX_0K81@thread.tacv2/1673534385413?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany również na Państwa maile.

Komunikat z dnia  05.07.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
07.07.2023  godz.  15.00-19.40,
08.07.2023  godz.   08.00-15.50,
09.07.2023  godz.   08.00-11.05.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:180r9fQT6TXciNRWAdMxXoIHo5pS_lccZIdX2dX_0K81@thread.tacv2/1673534385413?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany na Państwa maile. Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia  13.06.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
17.06.2023  godz.   08.00-14.15,
18.06.2023  godz.   08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:180r9fQT6TXciNRWAdMxXoIHo5pS_lccZIdX2dX_0K81@thread.tacv2/1673534385413?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany na Państwa maile. Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia  22.05.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
26.05.2023  godz.  15.00-21.15,
27.05.2023  godz.   08.00-14.15,
28.05.2023  godz.   08.00-15.50.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:180r9fQT6TXciNRWAdMxXoIHo5pS_lccZIdX2dX_0K81@thread.tacv2/1673534385413?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany na Państwa maile. Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia  06.04.2023

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
dla kandydatów na szkolenie specjalizacyjne dofinansowane zostanie przeprowadzone w dniu 14.04.2023
o godzinie
15.00 w trybie stacjonarnym
na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
Materiały dydaktyczne do przygotowania się do testu kwalifikacyjnego zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia  06.04.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
16.04.2023  godz.    08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:180r9fQT6TXciNRWAdMxXoIHo5pS_lccZIdX2dX_0K81@thread.tacv2/1673534385413?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 24.02.2023

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 2 odbędą się w trybie zdalnym w następujących terminach:
16.04.2023.
26, 27, 28.05.2023,
17, 18.06.2023,
07, 08, 09.07.2023,
01, 02, 03.09.2023,
30.09.2023.

W dniu 07.10.2023  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1 i 2. Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowy plan zajęć oraz informacja dotycząca testów zostały wysłane na Państwa maile. Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony równiez na dole strony.

Komunikat z dnia  23.02.2023

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
dla kandydatów na szkolenie specjalizacyjne dofinansowane zostanie przeprowadzone w dniu 14.04.2023
o godzinie
15.00 w trybie stacjonarnym
na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
Materiały dydaktyczne do przygotowania się do testu kwalifikacyjnego zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia  14.02.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
17.02.2023  godz.  15.00-18.05,
18.02.2023  godz.    8.00-15.50.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:QGpx4nfW6DzClLcHOx3aO-5LzufEVIlPOi5Ym4QANXI1@thread.tacv2/1673534617377?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany na Państwa maile. Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia  11.01.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
13.01.2023  godz.  15.00-19.40.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:QGpx4nfW6DzClLcHOx3aO-5LzufEVIlPOi5Ym4QANXI1@thread.tacv2/1673534617377?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć został wysłany na Państwa maile. Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 08.12.2022

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 1 odbędą się w następujących dniach:
11.12.2022- zajęcia w trybie stacjonarny na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu,
13.01.2023-zajęcia w trybie online,
17.02.2023-zajęcia w trybie online,
18.02.2023-zajęcia w trybie online,
18.03.2023-zajęcia w trybie online

Szczegółowy plan zajęć został wysłany na Państwa maile. Materiały dydaktyczne dotyczące zajeć w 1 semestrze zostały zamieszczone na dole strony. 

Komunikat z dnia  02.11.2022

Szanowni Państwo,
informuję, że na dole strony zostały zamieszczone materiały dydaktyczne przeznaczone do przygotowania się kandydatów na specjalizacje do testu kwalifikacyjnego.

Komunikat z dnia  20.10.2022

Szanowni Państwo,
informuję, że pierwsze zajęcia w ramach specjalizacji odbędą się dnia
11.12.2022 r.  Zajęcia zostaną przeprowadzone w  trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskie 2 w Poznaniu. Każde kolejne zajęcia będą prowadzone w trybie online. Szczegółowy plan zajęć już niedługo zostanie zamieszczony na stronie.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
dla kandydatów na szkolenie dofinansowane zostanie przeprowadzone w dniu 25.11.2022 r.  o godzinie 9.00 w trybie stacjonarnym
na ul. Złotowskiej 63 A w Poznaniu.
Materiały dydaktyczne do przygotowania się do testu kwalifikacyjnego zostaną zamieszczone wkrótce na stronie.

UWAGA
Do postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację będą dopuszczeni tylko Ci kandydaci, którzy spełnią wszystkie warunki formalne tj. złożą kompletną dokumentację, zalogują się poprawnie w SMK oraz zalogują się na stronie SERVMED.
Po spełnieniu wymogów formalnych kandydat otrzyma mailowo informację z biura SERVMED o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego.

 

pliki do pobrania:


INFORMACJE  ( 0.14 Mb )
Plan sem.1  ( 0.30 Mb )
Plan sem.2  ( 0.33 Mb )
Termin testów sem.1 i 2.  ( 0.07 Mb )
Plan sem.3  ( 0.24 Mb )
Termin testów sem.3  ( 0.06 Mb )
Plan sem.4.  ( 0.19 Mb )
Termin testów sem.4.  ( 0.05 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-praca na zaliczenie ćwiczeń  ( 0.25 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach.  ( 0.65 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-samokształcenie.  ( 0.18 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-test-samokształcenie.  ( 0.20 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne.  ( 5.15 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne-praca na zaliczenie ćwiczeń.  ( 0.03 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne-samokształcenie.  ( 0.23 Mb )
dr E. BUCZKOWSKA-Etyka i prawo cz.1  ( 0.69 Mb )
dr E. BUCZKOWSKA-Etyka i prawo cz.2  ( 0.89 Mb )
dr E. BUCZKOWSKA-Etyka i prawo cz.3  ( 0.56 Mb )
dr E. KŁOS-JASIŃSKA-Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.1  ( 0.15 Mb )
dr E. KŁOS-JASIŃSKA-Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.2  ( 1.07 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.1  ( 0.08 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.2  ( 0.51 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.1  ( 0.68 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.2  ( 0.30 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.3  ( 0.43 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.4  ( 0.55 Mb )
mgr M. JANOWSKA-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u dzieci  ( 0.17 Mb )
mgr Z. KONRADY-Specjalistyczne techinki pozaustrojowego wspomagania funkcji zyciowych u pacjentó w stanach bezpośredniego zagrożenia życia cz.1  ( 0.55 Mb )
mgr Z. KONRADY-Specjalistyczne techinki pozaustrojowego wspomagania funkcji zyciowych u pacjentó w stanach bezpośredniego zagrożenia życia cz.2  ( 0.52 Mb )
mgr Z. KONRADY-Specjalistyczne techinki pozaustrojowego wspomagania funkcji zyciowych u pacjentó w stanach bezpośredniego zagrożenia życia cz.3  ( 0.50 Mb )
Z. KONRADY- Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej tearpii dorosłych cz.1  ( 0.16 Mb )
Z. KONRADY- Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej tearpii dorosłych cz.2  ( 0.08 Mb )
Z. KONRADY- Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej tearpii dorosłych cz.3  ( 0.11 Mb )
Z. KONRADY- Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej tearpii dorosłych cz.4  ( 0.11 Mb )
mgr E. CZAPLA-Terapia bólu cz.1  ( 0.54 Mb )
mgr E. CZAPLA-Terapia bólu cz.2  ( 0.33 Mb )
E. Czapla-Intensywna terapia i spec. opieka piel. w intens. terapii DZIECI -cz.1  ( 8.17 Mb )
E. Czapla-Intensywna terapia i spec. opieka piel. w intens. terapii DZIECI -cz.2  ( 0.59 Mb )
mgr A. NOWAK-Medycyna ratunkowa cz.1  ( 0.50 Mb )
mgr A. NOWAK-Medycyna ratunkowa cz.2  ( 0.15 Mb )
mgr A. NOWAK-Medycyna ratunkowa cz.3  ( 0.30 Mb )