Komunikat 02.04.2024

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
05.04.2024   godz.  15.00-19.40,
06.04.2024   godz.  08.00-1525.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63A w Poznaniu.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  05.03.2024

Szanowni Państwo, ODWOŁANE zajęcia z dnia 10.03.2024 odbędą się w dniu:
26.05.2024   godz. 12.45-17.30.


Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile. Aktualny plan na semestr 4 znajduje się na dole strony.

Komunikat  05.03.2024
UWAGA
-tryb zajęć STACJONARNY
-adresu zajęć ul. ZŁOTOWSKA 63A

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
08.03.2024   godz.    15.00-19.40,
09.03.2024   godz.    08.00-15.55,
10.03.2024   zajęcia  ODWOŁANE.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63A w Poznaniu-sala nr 4.
Odwołane
zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie-jak tylko zostanie ustalony poinformujemy Państwa.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  09.02.2024
UWAGA
tryb zajęć STACJONARNY

Szanowni Państwo, zajęcie w semestrze 4 odbędą się w następujących terminach:
08, 09, 10.03.2024,
05, 06.04.2024,
27, 28.04.2024,
24, 25, 26.05.2024,
14, 15.06.2024,
28, 29.06.2024.
W dniu 30.06.2024  o godz. 09.00 zostaną przeprowadzone testy z semestru 4.

Zajęcia oraz testy będą prowadzone
w trybie STACJONARNYM  w siedzibie SERVMED na ul. Złotowskiej 63A i/lub na ul. Gryfiskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowy plan zajęć oraz wykaz przedmiotów na testy zostały zamieszczone na dole strony oraz wysłane na Państwa maile.

Komunikat 05.02.2024

UWAGA
zmiana adresu na ul. ZŁOTOWSKA 63A

Szanowni Państwo, w dniu  11.02.2024  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z sem. 3.
Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. ZŁOTOWSKIEJ 63A w Poznaniu.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony.

Komunikat  31.01.2024
UWAGA
-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE
-zmiana adresu zajęć na ul. ZŁOTOWSKA 63A

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
02.02.2024   godz.  15.00-19.40,
03.02.2024   godz.  08.00-15.50,
04.02.2024   godz.   08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. Złotowskiej 63A w Poznaniu.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat  08.01.2024
UWAGA-zmiana trybu zajęć na STACJONARNE

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
13.01.2024   godz.  08.00-14.15,
14.01.2024   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie STACJONARNYM  na ul. GRYFIŃSKIEJ 2  w Poznaniu-Sala nr 15.
Informacja dotycząca zajęć została wysłana na Państwa maile.

Komunikat 05.12.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
08.12.2023   godz.  15.00-21.15,
09.12.2023   godz.  08.00-17.25,
10.12.2023   godz.  08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maila.

Komunikat 15.11.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
17.11.2023   godz. 15.00-19.40,

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maila.

Komunikat 15.11.2023

Szanowni Państwo, nastąpiła zmiana planu zajęć w sem. 3:
zajęcia z dnia 12.01.2024 zostały przełożone na 09.12.2023.

Aktualny plan zajęć został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole strony.

Komunikat 18.10.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
20.10.2023   godz. 15.00-19.40,
21.10.2023  godz.  08.00-14.15,
22.10.2023   godz. 08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maila.

Komunikat z dnia 18.10.2023

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 3 odbędą się  w trybie zdalnym w następujących dniach:
20, 21, 22.10.2023,
17.11.2023,
08, 09, 10.12.2023,
12, 13, 14.01.2023,
02, 03, 04.02.2024.

W dniu  11.02.2024  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z sem. 3. Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Plan zajęć oraz wykaz przedmiotów na testy został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole strony.

Komunikat 09.10.2023

Szanowni Państwo,
w
dniu 14.10.2023  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z sem. 1 i 2.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Informacja dot. testów została wysłana na Państwa maile.Wykaz przedmiotów na testy znajduje sie na dole strony.

Komunikat 25.09.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
29.09.2023   godz. 15.00-19.40,
01.10.2023  godz.  08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maila.

Komunikat z dnia 30.08.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
01.09.2023   godz. 15.00-18.05,
02.09.2023   godz. 08.00-15.50,
03.09.2023  godz.  08.00-15.50.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maila.

Komunikat z dnia 29.06.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
30.06.2023   godz. 15.00-18.05,
01.07.2023   godz. 08.00-15.50,
02.07.2023  godz.  08.00-15.50.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 31.05.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
02.06.2023   godz. 16.00-20.40,
03.06.2023   godz. 08.00-17.25
04.06.2023  godz.  08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 09.08.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
12.05.2023   godz. 15.00-19.40,
13.05.2023  ODWOŁANE,
14.05.2023  ODWOŁANE.

Odwołane zajęcia odbęda się w nastepujących dniach:
02.06.2023   godz.  16.00-20.40,
03.06.2023   godz.   08.00-17.25.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 06.04.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
16.04.2023   godz. 08.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 24.03.2023
Szanowni Państwo, nastąpiła zmiana godziny przeprowadzenia zajęć w dniu 25.03.2023 na 08.30-11.35.
Reszta bez zmian.

Komunikat z dnia 21.03.2023
Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
25.03.2023   godz. 09.35-12.40,
26.03.2023   godz. 08.00-15.05.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 14.03.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
19.03.2023   godz. 8.00-14.15.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
dla kandydatów na szkolenie specjalizacyjne dofinansowane zostanie przeprowadzone w dniu 21.03.2023
o godzinie
15.00 w trybie stacjonarnym
na ul. Złotowskiej 63 A w Poznaniu.
Materiały dydaktyczne do przygotowania się do testu kwalifikacyjnego zostały zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 16.02.2023

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 2 odbędą się w w trybie zdalnym w następujących dniach:
25, 26.03.2023,
16.04.2023,
12, 13, 14.05.2023,
04.06.2023,
30.06.2023,
01, 02.07.2023,
01, 02, 03.09.2023,
29.09.2023,
01.10.2023.
Zajęcia z dnia 18.02.2023, które zostały odwołane ODBĘDĄ się w dniu 16.04.2023.
Godziny oraz tryb zajęć pozostają bez zmian.

Szczegółowy, zaktualizowany plan zajęć na semestr 1 został wysłany na Państwa maile.

W dniu 14.10.2023  o godz. 9:00 zostaną przeprowadzone testy z sem. 1 i 2. Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskiej 2 w Poznaniu.

Szczegółowy plan zajęć oraz informacja dot. testów cząstkowych zostały wysłane na Państwa maile.Wykaz przedmiotów na testy znajduje sie na dole strony.

Komunikat z dnia 15.02.2023
Szanowni Państwo, zajęcia zaplanowane na dzień 18.02.2023 zostają ODWOŁANE.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie, o którym poinformujemy Państwa.

Komunikat z dnia 24.01.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
29.01.2023   godz.  8.00-15.50.

Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a6XxkoT8bgz1DtEDYFqsEdU4iVwUp1xH1II7Hu9EC7Y1@thread.tacv2/1674579677334?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Szczegółowe informacje oraz link do zajęć wraz z instrukcją został wysłany również na Państwa maile. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 13.12.2022

Szanowni Państwo, zajęcia odbęda się w dniu:
18.12.2022   godz.  12.45-17.25.

Zajęcia odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Złotowskiej 63 A w Poznaniu.

Informacja dotycząca najblizszych zajęć została wysłana na Państwa maile.Materiały dydaktyczne zostały zamieszczone na dole strony. 

Komunikat z dnia 08.12.2022

Szanowni Państwo, zajęcia w semestrze 1 odbędą się w następujących dniach:
18.12.2022- zajęcia w trybie stacjonarny na ul. Gryfińskiej 2/Złotowskiej 63 a w Poznaniu,
29.01.2023-zajęcia w trybie online,
18.02.2023-zajęcia w trybie online,
19.03.2023-zajęcia w trybie online

Szczegółowy plan zajęć został wysłany na Państwa maile. Materiały dydaktyczne dotyczące zajeć w 1 semestrze zostały zamieszczone na dole strony. 

Komunikat z dnia  02.11.2022

Szanowni Państwo,
informuję, że na dole strony zostały zamieszczone materiały dydaktyczne przeznaczone do przygotowania się kandydatów na specjalizacje do testu kwalifikacyjnego.

Komunikat z dnia  20.10.2022

Szanowni Państwo,
informuję, że pierwsze zajęcia w ramach specjalizacji odbędą się dnia 18.12.2022 r.  Zajęcia zostaną przeprowadzone w  trybie stacjonarnym na ul. Gryfińskie 2 w Poznaniu. Każde kolejne zajęcia będą prowadzone w trybie online. Szczegółowy plan zajęć już niedługo zostanie zamieszczony na stronie.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
dla kandydatów na szkolenie dofinansowane zostanie przeprowadzone w dniu 02.12.2022 r.  o godzinie 11.00 w trybie stacjonarnym na ul. Złotowskiej 63 A w Poznaniu.
Materiały dydaktyczne do przygotowania się do testu kwalifikacyjnego zostaną zamieszczone wkrótce na stronie.

UWAGA
Do postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację będą dopuszczeni tylko Ci kandydaci, którzy spełnią wszystkie warunki formalne tj. złożą kompletną dokumentację, zalogują się poprawnie w SMK oraz zalogują się na stronie SERVMED.
Po spełnieniu wymogów formalnych kandydat otrzyma mailowo informację z biura SERVMED o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego.

pliki do pobrania:


INFORMACJE  ( 0.14 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach.  ( 0.65 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-zaliczenie cwiczeń.  ( 0.25 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-samokształcenie.  ( 0.18 Mb )
dr B.Skokowska-Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-test w ramach samokształcenia.  ( 0.20 Mb )
dr B. Skokowska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi.  ( 0.29 Mb )
dr B.SKOKOWSKA-Test w ramach samokształcenia-endokrynologia.  ( 0.52 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne.  ( 5.15 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne-praca na zaliczenie ćwiczeń.  ( 0.03 Mb )
mgr T.Wawro -Komunikowanie interpersonalne-samokształcenie.  ( 0.23 Mb )
mgr M. Brunsch-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami ukł. oddechowego  ( 1.22 Mb )
dr E. Kłos-Jasińska-Zarządzanie w pielegniarstwie cz.1  ( 0.15 Mb )
dr E. Kłos-Jasińska-Zarządzanie w pielegniarstwie cz.2  ( 1.07 Mb )
dr J.Stanisławska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia.  ( 0.20 Mb )
DR E.KŁOS-JASIŃSKA-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi cz.1  ( 0.10 Mb )
DR E.KŁOS-JASIŃSKA-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi cz.2  ( 0.47 Mb )
DR E.KŁOS-JASIŃSKA-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi cz.3  ( 0.06 Mb )
Plan sem.1  ( 0.29 Mb )
Plan sem.2  ( 0.33 Mb )
Termin testów sem.1 i 2.  ( 0.13 Mb )
dr Maciej Górecki-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami ukłądu moczowego.  ( 0.93 Mb )
dr Elzbieta Buczkowska-Etyka i prawo cz. 1  ( 0.69 Mb )
dr Elżbieta BUCZKOWSKA-Etyka i prawo cz.2  ( 0.89 Mb )
dr Elżbieta BUCZKOWSKA-Etyka i prawo cz.3  ( 0.56 Mb )
dr Joanna Stabisławska-Pielęgnoiwanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi.  ( 0.21 Mb )
Plan sem.3  ( 0.23 Mb )
Termin testów sem.3  ( 0.09 Mb )
Termin testów sem.4.  ( 0.10 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.1  ( 1.45 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.2  ( 0.35 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.3  ( 0.32 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.4  ( 0.22 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.5  ( 0.36 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.6  ( 2.62 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.7  ( 0.19 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.8  ( 1.06 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.9  ( 1.33 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.10  ( 0.11 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.11  ( 0.20 Mb )
dr R. Kroll-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi cz.12  ( 5.05 Mb )
dr B. Skokowska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego cz.1  ( 0.51 Mb )
dr B. Skokowska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego cz.2  ( 0.72 Mb )
dr B. Skokowska-Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego-praca na zaliczenie  ( 0.36 Mb )
mgr M. Kordońska-Pielęgnowaniw chorego ze schorzrnaimi reumatycznymi  ( 5.08 Mb )
mgr M. SUŁKOWSKA-Wybrane aspekty opieki paliatywnej.  ( 0.56 Mb )
mgr M. SUŁKOWSKA-Wybrane aspekty opieki paliatywnej-ćw. na zaliczenie.  ( 0.09 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.1  ( 0.08 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.2  ( 0.08 Mb )
Plan sem.4.  ( 0.24 Mb )