Komunikat 08.04.2024

Szanowni Państwo,
TESTY
z semestru 3 zostaną przeprowadzone 12.04.2024  o godz. 12:30.
Testy odbędą się w trybie stacjonarnym na ul. Braci Majewskich 22 w Gdańsku.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat 28.03.2024
UWAGA
od semestru 4 zajęcia w trybie STACJONARNYM

Szanowni Państwo, został zaplanowany o brakujące zajęcia semestr 4. Zajęcia odbędą się w następujących terminach:
11, 12.05.2024,

08, 09.06.2024,
29, 30.06.2024,
06, 07, 08.09.2024.

Zajęcia będa prowadzone w trybie STACJONARNYM  w Gdańsku na ul. Braci Majewskich 22.
Szczegółowy plan zajęć został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole stron.

Komunikat 22.03.2024

Szanowni Państwo,  zajęcia w dniu dzisiejszym ZOSTAJĄ ODWOŁANE.
Reszta pozostaje bez zmian.

Komunikat 22.03.2024

Szanowni Państwo,  zajęcia w dniu dzisiejszym tj. 22.03.2024 rozpoczna się o godzinie 16.30, nie jak podano w planie o 15.00.
Reszta pozostaje bez zmian.

Komunikat 20.03.2024

Szanowni Państwo,  najbliższe zajęcia odbędą się w trybie ZDALNYM w dniach:
22.03.2024  godz.   15.00-19.40,
23.03.2024  godz.   08.00-19.00,
24.03.2024  godz.   08.00-17.25.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat 19.03.2024
UWAGA
od semestru 4 zajęcia w trybie STACJONARNYM

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 4 odbędą się w następujących terminach:
11, 12.05.2024,

08, 09.06.2024,
29, 30.06.2024.

Zajęcia będa prowadzone w trybie STACJONARNYM  w Gdańsku na ul. Braci Majewskich 22.
Szczegółowy plan zajęć został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole stron.

Komunikat 06.03.2024

Szanowni Państwo,
TESTY
z semestru 3 zaplanowane na 05.04.2024  o godz. 12:30 zostają przełożone na 12.04.2024 o godz. 12:30.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Braci Majewskich 22 w Gdańsku.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat 04.03.2024

Szanowni Państwo,  najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
08.03.2024  godz.  15.00-19.40,
09.03.2024  godz.   08.00-15.50,
10.03.2024  godz.   08.00-17.25

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat 09.02.2024

Szanowni Państwo,
w dniu 05.04.2024  o godz. 12:30 zostaną przeprowadzone testy z semestru 3.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Braci Majewskich 22 w Gdańsku.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat 11.01.2024

Szanowni Państwo, zajęcia z nastepujących dni: 09, 10, 11.02.2024 zostają przełożone na:
22, 23, 24.03.2024.

Reszta planu pozostaje bez zmian. Aktualny plan zajęć na sem.3 został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole strony.

Komunikat 20.12.2023

Szanowni Państwo, zajęcia z dnia 17.12.2023 (10 godzin wykładów ) oraz 14.01.2024 (8 godzin wykładów) zostały przełożone na następujące terminy:
10.02.2024  godz. 08.00-19.00 (przeniesiono 14 godzin wykładów),
11.02.2024  godz. 14.20-17.25 (dodano 4 godziny wykładów).

Reszta planu pozostaje bez zmian. Aktualny plan zajęć na sem.3 został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole strony.

Komunikat 22.11.2023

Szanowni Państwo,  najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
24.11.2023   godz.  15.00-18.05.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat 09.11.2023

Szanowni Państwo,
w dniu 16.11.2023  o godz. 11:30 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1 i 2.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Braci Majewskich 22 w Gdańsku.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat 30.10.2023

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 3 odbędą się w trybie zdalnym  w następujących terminach:
24.11.2023,
17.12.2023,
14.01.2023,
09, 11.02.2024,
08, 09, 10.03.2024.

Szczegółowy plan zajęć zostały wysłane na Państwa maile.

Komunikat 24.10.2023

Szanowni Państwo, 
na dole strony został zamieszczony zmianiony plan na sem 2 w związku ze zmianą przedmiotu jaki został omówiony w miniony weekend.
Tym samym zmianie uległ wykaz przedmiotów na planowane testy z sem. 1 i 2- wykaz znajduje się na dole strony.

Informacja dotycząca planu oraz testów została wysłana na Państwa maile.

Komunikat 18.10.2023

Szanowni Państwo,  najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
20.10.2023   godz.  15.00-21.15,
21.10.2023   godz.   08.00-14.15,
22.10.2023   godz.   08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat 17.10.2023

Szanowni Państwo,
w dniu 16.11.2023  o godz. 11:30 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1 i 2.
Testy odbęda się w trybie stacjonarnym na ul. Braci Majewskich 22 w Gdańsku.

Wykaz przedmiotów na testy został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Państwa maile.

Komunikat 19.09.2023

Szanowni Państwo,  najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
24.09.2023   godz.  08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 22.08.2023

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 2 odbędą się  w następujących terminach:
25, 26, 27.08.2023,
24.09.2023,
20, 21, 22,10,2023.

Szczegółowy plan zajęć otrzymali Państwo na maila.

Najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
25.08.2023   godz. 15.00-19.40,
26.08.2023   godz.  08.00-15.50,
27.08.2023   godz.  08.00-14.15.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat  21.03.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniach:
24.03.2023   godz.    15.00-19.40,
25.03.2023   godz.    08.00-14.15,
26.03.2023   godz.    08.00-12.40.

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat  21.02.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
24.02.2023   godz.    16.00-19.05

link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat  18.01.2023

Szanowni Państwo, informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w trybie zdalnym w dniu:
22.01.2023   godz.    8.00-14.15.

link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e3aPPfXZVL5fc5M_SZjdiLJyfZ-tQnMNDA5l814VYkE1@thread.tacv2/1673534824548?context=%7B%22Tid%22:%226a11cb9c-83d3-4867-898c-612730a65d7a%22,%22Oid%22:%225aa13116-719d-4e42-88f8-4a1cd2f154cd%22%7D

Link należy otworzyć na komputerze w przeglądarce internetowej „Chrome”. Po otwarciu strony wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy  Podajemy swoje imię i nazwisko i klikamy „dołącz".

Llink do zajęć wraz z instrukcją otrzymali Państwo również na maila. Materiały dydaktyczne są  zamieszczone na dole strony.

Komunikat z dnia 03.01.2023

Szanowni Państwo, zajęcia  w semestrze 1 odbędą się w trybie zdalnym  w następujących terminach:
22.01.2023,
24.02.2023,
24.03.2023,
25.03.2023,
26.03.2023,
22.04.2023.

Przed każdymi zajęciami na stronie zostanie zamieszczony link do zajęć wraz z instrukcją.Szczegółowy plan zajęć oraz materiały dydaktyczne dotyczące pierwszego semestru zostały zamieszczone na dole strony.
 

pliki do pobrania:


Plan sem.1  ( 0.30 Mb )
Plan sem.2  ( 0.21 Mb )
Termin testów sem.1 i 2.  ( 0.10 Mb )
Plan sem.3  ( 0.20 Mb )
Termin testów sem.3  ( 0.10 Mb )
INFORMACJE  ( 0.14 Mb )
Etyka i prawo cz.1-DR E. BUCZKOWSKA  ( 0.58 Mb )
Etyka i prawo cz.2-DR E. BUCZKOWSKA  ( 0.88 Mb )
Etyka i prawo cz.3-DR E. BUCZKOWSKA  ( 0.53 Mb )
Komunikowanie interpersonalne-MGR T. WAWRO  ( 5.15 Mb )
Komunikowanie interpersonalne-ćw. na zaliczenie-MGR T. WAWRO  ( 0.03 Mb )
Komunikowanie interpersonalne-samokształcenie-MGR T. WAWRO  ( 0.23 Mb )
mgr M. JANOWSKA-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u dzieci  ( 0.17 Mb )
dr E. KŁOS-JASIŃSKA-Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.1  ( 0.15 Mb )
dr E. KŁOS-JASIŃSKA-Zarządzanie w pielęgniarstwie cz.2  ( 1.07 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.1  ( 0.68 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.2  ( 0.30 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.3  ( 0.43 Mb )
mgr Z. KONRADY-Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych cz.4  ( 0.10 Mb )
mgr Z. KONRADY-Specjalistyczne techinki pozaustrojowego wspomagania funkcji zyciowych u pacjentó w stanach bezpośredniego zagrożenia życia cz.1  ( 0.55 Mb )
mgr Z. KONRADY-Specjalistyczne techinki pozaustrojowego wspomagania funkcji zyciowych u pacjentó w stanach bezpośredniego zagrożenia życia cz.2  ( 0.52 Mb )
mgr Z. KONRADY-Specjalistyczne techinki pozaustrojowego wspomagania funkcji zyciowych u pacjentó w stanach bezpośredniego zagrożenia życia cz.3  ( 0.50 Mb )
mgr A. Nowak-Medycyna ratunkowa cz.1  ( 0.50 Mb )
mgr A. Nowak-Medycyna ratunkowa cz.2  ( 0.15 Mb )
mgr A. Nowak-Medycyna ratunkowa cz.3  ( 0.30 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.1  ( 0.08 Mb )
mgr Z. KONRADY-Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczna i choroby rzadkie cz.2  ( 0.14 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach.  ( 0.18 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach.  ( 0.65 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-zadanie na zaliczenie ćw.  ( 0.25 Mb )
dr B. SKOKOWSKA -Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-test na zaliczenie samokształcenia.  ( 0.20 Mb )
Plan sem.4.  ( 0.22 Mb )