Komunikat  12.03.2024

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
15.03.2024   godz.    15.00-19.40,
16.03.2024   godz.    08.00-11.55,
           
17.03.2024   godz.    08.00-17.25.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie stacjonarnym na ul.Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
W dniu 16.03.2024 po zajęciach tj. o godzinie 12.20 zostaną przeprowadzone testy z semestru 1.

Informacja dotycząca najbliższych zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat  21.02.2024
Szanowni Państwo,
został zmieniony plan zajęć na semestr 2 (usunięto zajęcia w dniach: 18,19.05.2024 i 28, 29.06.2024, dopisano zajęcia w dniach 01, 02, 29, 30.06.2024).

Skorygowany plan zajęć na semestr 2 został zamieszczony na dole strony oraz wysłany na Pańatwa maile.

Komunikat  19.02.2024

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
23.02.2024   godz.  15.00-19.40,
24.02.2024   godz.   08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie stacjonarnym na ul.Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
Informacja dotycząca najbliższych zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat 25.01.2024

Szanowni Państwo,
zajęcia w semestrze 2 odbędą się w następujących dniach:
23, 24.02.2024,
15, 16, 17.03.2024,
19, 20.04.2024,
01, 02.06.2024,
29, 30.06.2024.


Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym w siedzibie SERVMNED na ul.Gryfińskiej 2 lub/i ul.Złotowskiej 63A w Poznaniu.

Szczegółowy plan zajęć został wysłany na Państwa maile oraz zamieszczony na dole strony.

Testy  z przedmiotów z semestru 1 i 2 zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
16.03.2024   godz. 12.20-14.00, po zajęciach,
30.06.2024   godz. 16.00-17.30, po zajęciach.
Wykaz przedmiotów na testy z terminami został zamieszczony na dole strony.

Komunikat  16.01.2024

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniu:
21.01.2024   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie stacjonarnym na ul.Gryfińskiej 2 w Poznaniu.
Informacja dotycząca najbliższych zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat  22.11.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniu:
25.11.2023   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie stacjonarnym na ul. ZŁOTOWSKIEJ 63A  w Poznaniu.
Informacja dotycząca najbliższych zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat  12.10.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniu:
14.10.2023   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie stacjonarnym na ul. Gryfińska 2 w Poznaniu.
Informacja dotycząca najbliższych zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat  12.09.2023

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą się w dniu:
17.09.2023   godz.  08.00-14.15.

Zajęcia zostaną przeprowadzone
w trybie stacjonarnym na ul. Złotowskiej 63A w Poznaniu.
Informacja dotycząca najbliższych zajęć została wysłana również na Państwa maile.

Komunikat z dnia 18.08.2023

Szanowni Państwo,
zajęcia w semestrze 1 odbędą się w następujących dniach:
17.09.2023,
14.10.2023,
25.11.2023,
17.12.2023,
21.01.2024. 


Zajęcia będą prowadzone w trybie STACJONARNYM,  w siedzibie SERVMED na ul. Gryfińskiej 2 oraz na ul. Złotowskiej 63 A w Poznaniu.
Materiały dydaktyczne, plan zajęć oraz bieżące informacje dotyczące trwającej specjalizacji  (miejsca zajęć itp) będą zamieszczane tu na stronie.

pliki do pobrania:


Informacje.  ( 0.16 Mb )
Plan sem.1  ( 0.50 Mb )
Termin testów sem.1 i 2.  ( 0.10 Mb )
Plan sem.2  ( 0.27 Mb )
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE-WYKŁAD-mgr T. Wawro  ( 5.15 Mb )
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE-samokształcenie-mgr T. Wawro  ( 0.23 Mb )
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE-praca na zaliczenie-mgr T. Wawro  ( 0.03 Mb )
ETYKA I PRAWO cz.1-dr E. Buczkowska  ( 0.69 Mb )
ETYKA I PRAWO cz.2-dr E. Buczkowska  ( 0.89 Mb )
ETYKA I PRAWO cz.3-dr E. Buczkowska  ( 0.56 Mb )
ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE cz.2- dr E. Kłos-Jasińska  ( 1.07 Mb )
ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE cz.1- dr E. Kłos-Jasińska  ( 0.15 Mb )
PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA OPARTA NA FAKTACH-dr B. Skokowska  ( 0.65 Mb )
PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA OPARTA NA FAKTACH-samokształcenie-dr B. Skokowska  ( 0.18 Mb )
PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA OPARTA NA FAKTACH-ćwiczenie na zal.dr B. Skokowska  ( 0.25 Mb )
PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA OPARTA NA FAKTACH- test w ramach samokształcenia-dr B. Skokowska  ( 0.20 Mb )
ELEMENTY EPIDEMIOLOGII...cz.1-mgr Z. Konrady  ( 0.51 Mb )
ELEMENTY EPIDEMIOLOGII...cz.2-mgr Z. Konrady  ( 0.08 Mb )
ELEMENTY EPIDEMIOLOGII...cz.3-mgr Z. Konrady  ( 0.51 Mb )
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA W CHIRURGII-dr B. Skokowska  ( 0.86 Mb )