Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, Marketing usług medycznych, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Dr Monika Dobska jest kierownikiem Studium Podyplomowego "Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej", dr Paweł Dobski wykłada zarządzanie jakością w służbie zdrowia na studiach podyplomowych i MBA, jest także konsultantem w tej dziedzinie.

W publikacji autorzy kompleksowo omówili zagadnienia interpretacji jakości usług medycznych oraz wskazali praktyczne aspekty wdrażania koncepcji zarządzania przez jakość w podmiotach leczniczych. W książce zaprezentowano m.in. następujące zagadnienia:

- percepcja jakości usług medycznych,
- możliwości wdrożenia orientacji projakościowej w podmiotach leczniczych,
- znaczenie relacji profesjonalista-pacjent w kształtowaniu jakości usług medycznych,
- system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008,
- korzyści wynikające z wdrożenia znormalizowanych systemów zapewnienia jakości w podmiotach leczniczych,

Zapraszamy do kupna nowej pozycji książkowej, dostępna w SERVMED

pliki do pobrania:


Fragment książki  ( 0.71 Mb )