Pielęgniarstwo Operacyjne, edycja III

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

27/03/2015 w godz. 15.00-17.00, przy ul. Gryfińskiej 2, Poznań, II piętro sala nr 4

Program spotkania:

 

 1. Zapoznanie Słuchaczy z regulaminem organizacyjnym kursu
 2. Przekazanie Słuchaczom:
  1. Karty SERVMED – weryfikacja i poprawianie kart z danymi osobowymi,
  2. Przedstawienie programu szczegółowego – planu semestru pierwszego.
  3. Przedstawienie osób w administracji odpowiedzialnych za obsługę grupy,
 3. Przedstawienie kierownika merytorycznego, przedstawienie wykładowców z którymi będą realizowane zajęcia w semestrze pierwszym.
 4. Testy i zaliczanie przedmiotów – przypomnienie o zapisach związanych z nieobecnością, odrabianie zajęć teoretycznych, przygotowanie się do testu, zaliczenie na poziomie 71%, pisanie testów poprawkowych, wyniki testów odczytywanie ze strony internetowej – instrukcja
 5. Księgowość – rozdanie i omówienie warunków umów, podpisanie umowy na kształcenie, rozłożenie płatności na raty – wypełnianie aneksów do umów, wydawanie faktur cząstkowych.
 6. Rozdanie Słuchaczom pisemnego zawiadomienia, iż są uczestnikami kursu, wraz z terminami zjazdów w semestrze pierwszym.
 7. Instrukcja rozsyłania newslettera do grupy, z komunikatami bieżącymi.
 8. Zapoznanie Słuchaczy z topografią budynku: zasady BHP w budynku, powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania, z aneksów kuchennych, szatni, biblioteki i czytelni, pomieszczenia do zostawiania bagażu.  Informacja o możliwości korzystania z miejsc parkingowych i monitoringu budynku.
 9. Powiadomienie Słuchaczy o możliwości korzystania z cateringu – zamawianie posiłków w ciągu weekendu – instrukcja zgłaszania. Możliwość zarezerwowania dla Słuchaczy miejsc noclegowych w bliskiej odległości od miejsca kształcenia.

Koszt kształcenia: 1.800 zł, z możliwością rozłożenia na raty. Wymagana jest pierwsza wpłata w wysokości 500 zł, na konto 22 1090 1362 0000 0000 3611 4147
( BZ WBK S.A. VI O/Poznań )
SERVMED
ul. Złotowska 63a
60-184 Poznań

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, PO kw, edycja III

PS. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym bardzo proszę o powiadomienie mailowe: biuro@servmed.net. Istnieje możliwość odebrania rozdawanych materiałow przez koleżanki z zakładu.

 

Poniżej podajemy jakie dokumenty  zgłoszeniowe należy pobrać, wydrukować i wypełnić. Dokumenty należy dostarczyć pocztą lub osobiście do  20 marca 2015 r.

Spis dokumentów zgłoszeniowych:

• 2 zdjęcia  opisane na odwrocie,

• ksero dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

• ksero prawa wykonywania zawodu,

• zaświadczenie z zakładu pracy: (wzory do pobrania ze strony) w przypadku specjalizacji o min 6 - miesięcznym  stażu pracy,

• podanie (do pobrania ze strony),

• zobowiązanie finansowe (do pobrania ze strony).

 Planowane terminy zjazdów:

 

17-19/04/2015

08-10/05/2015

15-17/05/2015

12-14/06/2015

26-28/06/2015

10-12/07/2015

28-30/08/2015