Z okazji Międzynarodowych Dni Pielęgniarki i Położnej, składamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, samorealizacji i dalszych wyzwań pogłębiających Państwa potencjał - aby wdzięczne relacje z Pacjentami i ich rodzinami, były dla Państwa dalszą inspiracją działań. Zarząd z pracownikami firmy SERVMED