Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Dnia Położnych składamy Państwu najlepsze życzenia

samych sukcesów zawodowych: satysfakcji z wykonywanej pracy oraz radości dnia codziennego.

Składamy Państwu wyrazy uznania za trudy pracy oraz poświęcenia i troski o pacjentów.

Życzymy dalszej wytrwałości oraz realizacji Państwa marzeń i celów.

Zarząd wraz z pracownikami SERVMED