Poznań, dn. 18.07.2016 r.

 Szanowni Państwo,

 Z przyjemnością pragniemy poinformować o otrzymaniu środków z Ministerstwa Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne. Dysponujemy 25 bezpłatnymi miejscami dla każdej z 5 szkoleń specjalizacyjnych:

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy.

 Otrzymaliśmy także wytyczne dotyczące terminów postępowań kwalifikacyjnych.

           06.09.2016 r. (wtorek)

 Godz.   9.00    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Godz. 11.00    Pielęgniarstwo internistyczne

Godz. 13.00    Pielęgniarstwo operacyjne

 07.09.2016 r. (środa)

 

Godz.   9.00    Pielęgniarstwo pediatryczne

Godz. 11.00    Pielęgniarstwo onkologiczne

 

Miejsce postępowania:

SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-184 Poznań, I piętro

 

W okresie od 16 – 31 sierpnia 2016 oczekujemy na Państwa dokumentację potrzebną do postępowań kwalifikacyjnych (prosimy o nieprzesyłanie dokumentacji wcześniej ze względu na okres urlopowy):

 

 1. Rejestracja na stronie www.servmed.net/ zakładka zapisy na kursy i szkolenia

Przesłanie pocztą tradycyjną:

 • Podania z prośbą o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne,
 • Zaświadczenia  z zakładu pracy legitymujące 2 – letnie doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat. Można przedstawić kilka zaświadczeń, np. świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz obecne – wszystkie z ostatnich 5 lat pracy,
 • Zaświadczenia o niekorzystaniu ze środków publicznych w ostatnich 5 latach – zaświadczenie do pobrania ze strony. Oświadczenie dotyczy jedynie korzystania ze środków publicznych na specjalizacje, nie obejmuje środków pozyskanych na inne kursy i szkolenia,
 • Ksera prawa wykonywania zawodu,
 • Ksera dowodu osobistego,
 • 2 zdjęć – podpisane na odwrocie,
 • Kser zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie RKO i EKG – dotyczy specjalizacji: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne, Pielęgniarstwo Internistyczne, Pielęgniarstwo Pediatryczne, nie dotyczy: Pielęgniarstwa Operacyjnego i Onkologicznego

UWAGA: w tym samym roku można odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych –kolejną już na zasadach komercyjnych

 UWAGA:

Osoby, które nie mają ukończonego kursu specjalistycznego w zakresie RKO i EKG, mogą podjąć kształcenie na szkoleniach specjalizacyjnych, po uprzednim ukończeniu wymaganych kursów oraz przystąpieniu do postępowań uzupełniających. PLANOWANE POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE PLANUJEMY PRZEPROWADZIĆ NA PRZEŁOMIE PAŹDZIERNIKA I LISTOPADA. TERMINY uzupełniających postępowań kwalifikacyjnych zostaną podane pod koniec września br.

Dla osób, które chcą uzupełnić kwalifikacje podajemy planowane terminy rozpoczęć kursów specjalistycznych:

 

 • Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej – planowane rozpoczęcie: 09/09/2016,
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Wykonywania i interpretacji zapisu EKG – planowane rozpoczęcie: 09/09/2016

Prosimy o przesłanie dokumentów pocztą lub osobiście w okresie od 16 do 31 sierpnia na adres: SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-164 Poznań,: z dopiskiem Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa……….

Można doręczyć w wyżej wymienionym okresie dokumenty osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

Zakwalifikowanie na bezpłatną specjalizację nastąpi:

 • Po złożeniu wymaganej kompletnej dokumentacji,
 • Po napisaniu testu na podstawie załączonego materiału (w przypadku większej liczby osób chętnych niż 25 dostępnych miejsc, na szkolenie specjalizacyjne zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymają najwyższą punktację z testu) w wyznaczonych terminach. Materiał do testu został przygotowany w oparciu o podręcznik: Pielęgniarstwo, pod red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

UWAGA: Napisanie testu zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia jest obowiązkowe – nawet w przypadku osób, które zdecydują się na odbywanie specjalizacji na zasadach komercyjnych.

 

Osoby, które nie zakwalifikują się na bezpłatne szkolenie specjalizacyjne, mogą podjąć kształcenie, przy częściowym dofinansowaniu. Podajemy ceny – uwaga dotyczą one jedynie powyższych szkoleń specjalizacyjnych, przy postępowaniach odbywających się jesienią 2016 roku:

 

 • 1.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00
 • 2.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.590,00
 • 3.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.440,00
 • 4.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00
 • 5.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00

 

Powyższa kwota obejmuje kształcenie 2 – letnie. Istnieje możliwość rozłożenia na raty. Powyższa kwota dodatkowo podlega refundacji ze środków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo proszę o kontakt tel. 601 700 616 lub 501 23 26 23, lub sekretariat: 61/67 91 891

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

PS. W okresie od 25 lipca do 16 sierpnia biura SERVMED będą nieczynne z powodu urlopu.

 

 

pliki do pobrania:


List wprowadzający  ( 0.05 Mb )
Zaświadczenie  ( 0.05 Mb )
materiał na test 1  ( 1.46 Mb )
materiał na test 2  ( 0.71 Mb )
materiał na test 3  ( 0.75 Mb )
materiał na test 4  ( 0.79 Mb )
materiał na test 5  ( 0.57 Mb )
materiał na test 6  ( 0.57 Mb )
materiał na test 7  ( 0.62 Mb )
materiał na test 8  ( 0.64 Mb )
materiał na test 9  ( 0.70 Mb )
materiał na test 10  ( 0.45 Mb )
materiał na test 11  ( 0.16 Mb )
materiał na test 12  ( 0.37 Mb )
materiał na test 13  ( 0.55 Mb )
materiał na test 14  ( 0.98 Mb )
materiał na test 15  ( 0.85 Mb )
Podanie z prośbą o przyjęcie  ( 0.11 Mb )