Szanowni Państwo,

 Z przyjemnością pragniemy poinformować dysponowaniu jeszcze wolnymi miejscami na następujące szkolenia specjalizacyjne:

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy.

 Podajemy Państwu terminy postępowań uzupełniających:

           25.10.2016 r. (wtorek)

 Godz.   9.00    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Godz. 10.00    Pielęgniarstwo internistyczne

Godz. 11.00    Pielęgniarstwo operacyjne

 26.10.2016 r. (środa)

 

Godz.   9.00    Pielęgniarstwo pediatryczne

Godz. 10.00    Pielęgniarstwo onkologiczne

 

 

Miejsce postępowania:

SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-184 Poznań, I piętro

 

W okresie do 18 października 2016 oczekujemy na Państwa dokumentację potrzebną do postępowań kwalifikacyjnych (prosimy o nieprzesyłanie dokumentacji wcześniej ze względu na okres urlopowy):

 

 1. Rejestracja na stronie www.servmed.net/ zakładka zapisy na kursy i szkolenia

Przesłanie pocztą tradycyjną:

 • Podania z prośbą o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne,
 • Zaświadczenia  z zakładu pracy legitymujące 2 – letnie doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat. Można przedstawić kilka zaświadczeń, np. świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz obecne – wszystkie z ostatnich 5 lat pracy,
 • Zaświadczenia o niekorzystaniu ze środków publicznych w ostatnich 5 latach – zaświadczenie do pobrania ze strony. Oświadczenie dotyczy jedynie korzystania ze środków publicznych na specjalizacje, nie obejmuje środków pozyskanych na inne kursy i szkolenia,
 • Ksera prawa wykonywania zawodu,
 • Ksera dowodu osobistego,
 • 2 zdjęć – podpisane na odwrocie,
 • Kser zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie RKO i EKG – dotyczy specjalizacji: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne, Pielęgniarstwo Internistyczne, Pielęgniarstwo Pediatryczne, nie dotyczy: Pielęgniarstwa Operacyjnego i Onkologicznego - UWAGA; CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WARSZAWIE OGŁOSIŁO KOMUNIKAT, IŻ KURSY EKG I RKO BĘDZIE MOŻNA KOŃCZYĆ W CIĄGU PIERWSZEGO SEMETRU KSZTAŁCENIA.

UWAGA: w tym samym roku można odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych –kolejną już na zasadach komercyjnych

 

Dla osób, które chcą uzupełnić kwalifikacje podajemy planowane terminy rozpoczęć kursów specjalistycznych:

 

 • Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej – planowane rozpoczęcie: 09/09/2016,
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Wykonywania i interpretacji zapisu EKG – planowane rozpoczęcie: 09/09/2016

Prosimy o przesłanie dokumentów pocztą lub osobiście w okresie do 18 października br na adres: SERVMED, ul. Złotowska 63 a, 60-164 Poznań,: z dopiskiem Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa……….

Można doręczyć w wyżej wymienionym okresie dokumenty osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

Zakwalifikowanie na bezpłatną specjalizację nastąpi:

 • Po złożeniu wymaganej kompletnej dokumentacji,
 • Po napisaniu testu na podstawie załączonego materiału (w przypadku większej liczby osób chętnych niż 25 dostępnych miejsc, na szkolenie specjalizacyjne zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymają najwyższą punktację z testu) w wyznaczonych terminach. Materiał do testu został przygotowany w oparciu o podręcznik: Pielęgniarstwo, pod red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

UWAGA: Napisanie testu zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia jest obowiązkowe – nawet w przypadku osób, które zdecydują się na odbywanie specjalizacji na zasadach komercyjnych.

 

Osoby, które nie zakwalifikują się na bezpłatne szkolenie specjalizacyjne, mogą podjąć kształcenie, przy częściowym dofinansowaniu. Podajemy ceny – uwaga dotyczą one jedynie powyższych szkoleń specjalizacyjnych, przy postępowaniach odbywających się jesienią 2016 roku:

 

 • 1.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00
 • 2.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.590,00
 • 3.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.440,00
 • 4.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00
 • 5.      Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek/ pielęgniarzy – 2.480,00

 

Powyższa kwota obejmuje kształcenie 2 – letnie. Istnieje możliwość rozłożenia na raty. Powyższa kwota dodatkowo podlega refundacji ze środków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo proszę o kontakt tel. 601 700 616 lub 501 23 26 23, lub sekretariat: 61/67 91 891

SERDECZNIE ZAPRASZAMY