11 października 2016 roku firma SERVMED otrzymała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń oraz wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania.