Składamy Państwu serdeczne gratulacje z okazji tak znakomicie zdanego egzaminu państwowego. Życzymy Państwu samych sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy i docenienia Państwa wysokich kwalifikacji przez pracodawców. Było nam niezwykle miło prowadzić dla Państwa zajęcia. SERVMED