Szanowni Państwo,

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim specjalistom z okazji zdania egzaminu państwowego.

Ogromny trud, który włożyliście Państwo w kształcenie, zakończył się sukcesem.

Życzymy Państwu realizacji wyznaczonych celów i docenienia Państwa umiejętności i wiedzy.

Podziękowania składamy także na ręce Pani Magister Hanny Werc, kierowniczne szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego: za trud, poświecenie i zaangażowanie w przygotowanie kolejnej grupy specjalistów. Bardzo dziekujemy Pani Kierownik.

Monika i Paweł Dobscy

wraz z zespołem SERVMED