Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa liczne pytania odnoszące się do planowanego sposobu wynagradzania, przedstawiamy iż w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych do dnia 31 grudnia 2019 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załaczniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto

  • pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją - współczynnik pracy 1,05
  • pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją - współczynnik pracy 0,73
  • pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji - współczynnik pracy 0,64