KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo,

W imieniu JK Group sp z o.o. zapraszam Państwa do wzięciu udziału w BEZPŁATNYM projekcie szkoleniowym:

„Scientia nobilitat – podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjnych i zarządzających systemu ochrony zdrowia” nr WND-POWR.05.02.00-00-0048/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne
w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Szkolenia odnoszą się do zagadnień z zakresu Zarządzania w opiece zdrowotnej. Studium to jest oparte na wytycznych Ministra Zdrowia zawartych w konkursie.

Szkolenia dedykowane są następującym grupom Odbiorców:

1.       Personel medyczny – osoby które realizują zadania administracyjno – zarządcze.

a.       Nie ma konieczności posiadania wykształcenia wyższego.

b.      Łącznie 14 dni szkoleniowych, po 8 godz dydaktycznych/ dzień

c.       Słuchacze otrzymają materiały szkoleniowe

d.      Podręcznik do zajęć

e.       Zapewniona jest przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe

f.        Grupy 25 - osobowe

Moduł 1: Rozwój zdolności analitycznych, audit wewnętrzny– zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami jakościowymi stosowanymi w zarządzaniu przez jakość. Wybór jednej ze ścieżek zarządzania przez jakość: ścieżki ISO 9000, ścieżki akredytacji czy też  wybór Programu Zapewnienia Jakością. Opracowanie wybranych dokumentów ze strategii projakościowej. Prowadzenia auditu wewnętrznego w tym auditu finansowego.

Moduł 2: Działania antykorupcyjne – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy
z podstawowymi zagadnieniami związanymi z potrzebami przeciwdziałania antykorupcji. Celem kształcenia jest przedstawienie metod zwalczania patologii oraz utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych.

Moduł 3: Komunikacja z pacjentem, rodziną chorego oraz współpracownikami– celem modułu jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia skutecznej komunikacji
z pacjentem, rodziną chorego oraz współpracownikami

Moduł 4: Aspekty prawne prowadzenia dokumentacji medycznej– celem modułu jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
z obowiązującymi zapisami prawnymi.

Moduł 5: Zdarzenia niepożądane – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy
z zagadnieniami wystąpienia zdarzeń niepożądanych, monitorowanie i przeciwdziałania zjawisku.

Moduł 6: Bezpieczeństwo informacji – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy
z podstawowymi zagadnieniami związanymi z potrzebami informacji w opiece zdrowotnej. Oprócz części wykładowej zajęcia mają charakter praktyczny, który w trakcie tworzenia narzędzi systemu informatycznego pozwoli na wymianę doświadczeń oraz stworzy także możliwość dyskusji.

 

 

 

2.       Pracownicy administracji – realizujący zadania zarządcze oraz przedstawiciele organu założycielskiego

a.       Nie ma konieczności posiadania wykształcenia wyższego.

b.      Łącznie 13 dni szkoleniowych, po 8 godz dydaktycznych/ dzień

c.       Słuchacze otrzymają materiały szkoleniowe

d.      Podręcznik do zajęć

e.       Zapewniona jest przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe

f.        Grupy 25 - osobowe

Moduł 1: Rozwój zdolności analitycznych, audit wewnętrzny – zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami jakościowymi stosowanymi w zarządzaniu przez jakość. Wybór jednej ze ścieżek zarządzania przez jakość: ścieżki ISO 9000, ścieżki akredytacji czy też  wybór Programu Zapewnienia Jakością. Opracowanie wybranych dokumentów ze strategii projakościowej. Prowadzenia auditu wewnętrznego w tym auditu finansowego. Rozwój zdolności analitycznych uczestniczek i uczestników.

Moduł 2: Działania antykorupcyjne – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy
z podstawowymi zagadnieniami związanymi z potrzebami przeciwdziałania antykorupcji. Celem kształcenia jest przedstawienie metod zwalczania patologii oraz utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych.

Moduł 3: Metodyka prowadzenia badań i analiz

Moduł 4: Analiza strategiczna dla podmiotu leczniczego – celem modułu jest przygotowanie słuchacza do oceny mechanizmów rynkowych i oceny metod zarządzania stosowanych w zakładzie.

Moduł 5: Zarządzanie zasobami ludzkimi – celem modułu jest przygotowanie słuchacza do efektywnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów ludzkich w zarządzaniu organizacją.

 

3.       Pracownicy NFZ

a.       Nie ma konieczności posiadania wykształcenia wyższego.

b.      Łącznie 10 dni szkoleniowych, po 8 godz dydaktycznych/ dzień

c.       Słuchacze otrzymają materiały szkoleniowe

d.      Podręcznik do zajęć

e.       Zapewniona jest przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe

f.        Grupy 25 - osobowe

Moduł 1: Rozwój zdolności analitycznych, audit wewnętrzny– zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami jakościowymi stosowanymi w zarządzaniu przez jakość. Wybór jednej ze ścieżek zarządzania przez jakość: ścieżki ISO 9000, ścieżki akredytacji czy też  wybór Programu Zapewnienia Jakością. Opracowanie wybranych dokumentów ze strategii projakościowej. Prowadzenia auditu wewnętrznego w tym auditu finansowego. Rozwój zdolności analitycznych uczestniczek i uczestników.

Moduł 2: Działania antykorupcyjne – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy
z podstawowymi zagadnieniami związanymi z potrzebami przeciwdziałania antykorupcji. Celem kształcenia jest przedstawienie metod zwalczania patologii oraz utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych.

Moduł 3: Organizacja systemu ochrony zdrowia (zasady funkcjonowania i

finansowanie)

Moduł 4: Ocena efektywności procedur medycznych – celem zajęć jest zapoznanie

słuchaczy z zagadnieniami oceny efektywności procedur medycznych.

 

4.       Konsultantów krajowych o wojewódzkich

a.       Łącznie 11 dni szkoleniowych, po 8 godz dydaktycznych/ dzień

b.      Słuchacze otrzymają materiały szkoleniowe

c.       Podręcznik do zajęć

d.      Zapewniona jest przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe

e.       Grupy 25 - osobowe

Moduł 1: Rozwój zdolności analitycznych, audit wewnętrzny– zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami jakościowymi stosowanymi w zarządzaniu przez jakość. Wybór jednej ze ścieżek zarządzania przez jakość: ścieżki ISO 9000, ścieżki akredytacji czy też  wybór Programu Zapewnienia Jakością. Opracowanie wybranych dokumentów ze strategii projakościowej. Prowadzenia auditu wewnętrznego w tym auditu finansowego. Rozwój zdolności analitycznych uczestniczek i uczestników.

Moduł 2: Działania antykorupcyjne – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy
z podstawowymi zagadnieniami związanymi z potrzebami przeciwdziałania antykorupcji. Celem kształcenia jest przedstawienie metod zwalczania patologii oraz utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych.

Moduł 3: Ocena technologii medycznych – celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy
z zagadnieniami oceny technologii medycznych, wynikających z obowiązku wydania opinii
w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Moduł 4: Ocena efektywności procedur medycznych – celem zajęć jest zapoznanie

słuchaczy z zagadnieniami oceny efektywności procedur medycznych.

 

 

Istnieje możliwość logowania na stronie SERVMED, w zakładce zapisy na kursy i szkolenia.

UWAGA GRUPY MOGĄ BYĆ JEDYNIE 25 OSOBOWE.

 

W kolejnych komunikatach zostanie podana informacja odnosząca się do wymaganej dokumentacji oraz adresu, gdzie powinna zostać skierowana.

 

Jesteśmy także do Państwa dyspozycji pod tel. 501 23 26 23, 601 700 616.

Zostaną także podane tel pracowników JK Group

 

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Monika Dobska

 

pliki do pobrania:


formularz zgłoszeniowy  ( 0.25 Mb )
daty zjazdów  ( 0.04 Mb )