PN-EN 14001:2015 System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.

Jest to norma zarządzania środowiskowego, która pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe.
Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001:2008, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji.

Zakłada ona cztery etapy działania:

  1. plan - planuj
  2. do - wykonaj
  3. check - sprawdź
  4. act - działaj
     

Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej Organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_14001