PN-EN 18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higienę pracy. Wymagania.

Norma zawiera zbiór wymagań, które po spełnieniu przez daną organizację są podstawą do wydania certyfikatu zgodności przez zaproszoną jednostkę certyfikującą.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/PN_18001