PN-ISO/IEC 27001:2014 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.

Norma jest specyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z którą mogą być prowadzone audyty, na podstawie których są wydawane certyfikaty.

W normie wyróżniono jedenaście obszarów, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji:

 1. Polityka bezpieczeństwa
 2. Organizacja bezpieczeństwa informacji
 3. Zarządzanie aktywami
 4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 6. Zarządzanie systemami i sieciami
 7. Kontrola dostępu
 8. Zarządzanie ciągłością działania
 9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
 10. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami
   

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001